Debatt:

Man må utvide kartet for å se de eksisterende traseene i sammenheng

kartet: 

meninger

Undertegnede har med stor interesse fulgt med på debatten om forlengelse av jernbanen nordover. Mange forslag med kart er lagt fram og like mange kostnadsoverslag.

Det kartet jeg savner blant alle innleggene, er det som legges ved her: (vedlagt kart over toglinjer i Norden, kilde sj.se):

kartet: 

 

Her ser vi at den dyreste delen av det som kalles Nord-Norgebanen, fra Fauske til Narvik, allerede er bygd. Den ligger på svensk side, og går fra Trondheim til Narvik via Östersund og Gällivarre.


Debatt:

«Hvordan kan alle maktmennesker i hovedstaden ignorere halve landet, nok en gang?»

I nord raser debatten om Nord-Norgebanen (NNB), men i sør er det stille, skriver Christian Torseth, leder i Nordland SV.


En ny norsk trase fra Fauske og nordover må muligens legges inn mot svenskegrensa for å unngå at det blir bare tunneler og fjordkryssinger. Da får vi tre parallelle traseer på strekningen Trondheim–Narvik, noe som etter mitt skjønn er totalt unødvendig.

mer tog for pengene: Rolf Egil Larsen fra Arnøyhamn har tenkt mye på jernbane i Nord-Norge. 

Jeg er en ivrig tilhenger av at jernbanen blir bygd videre nordover, men mener man må utvide kartet for å se de eksisterende traseene i sammenheng.

Traseen til Tromsø/Harstad kan bygges fra Abisko via Sørdalen i Bardu og videre nordover.


Nord-Norgebanen: Ønsker seg jernbane som går til Sverige

Nord-Norgebanen må ikke nødvendigvis bygges i en helhet. Det kan være riktig å starte med den rimeligste strekningen mellom Tromsø og Narvik, som gir tilknytning til Sverige, mener Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap).


Hva så med forbindelse Tromsø–Kirkenes? Finnene er på gli med å legge ny linje Rovaniemi–Kirkenes. Den ligger foreløpig på is, men økt trafikk via den nordlige båtrute, som nå blir isfri hele året, gjør at traseen fra Finland til Kirkenes blir bygd på sikt. Som kartet viser, er man i gang med å få persontrafikk på tog på strekninga Boden–Kemi. Da er forbindelsen Tromsø–Kirkenes etablert.

Jeg har ikke regnestykket på hvor stor del av de beregna 120 milliardene som utgjør strekninga Fauske–Narvik på norsk side. Det som kunne vært interessant, er følgende: Bygge ut Abisko–Tromsø/Harstad, inngå samarbeid med Finland om Rovaniemi–Kirkenes og samarbeid med Finland/Sverige om Kolari–Skibotn.


Kommentaren:

Norge har ikke råd til tog

Fordi vi er blakke når det kommer til valutaene visjoner og vilje. Penger har vi jo mer enn nok av.


Kanskje alle tre traseene til sammen kunne blitt gjennomført for mindre enn 120 milliarder kroner. Da hadde man fått mye mer tog for pengene.