Debatt:

– Hakk i plata bygger ikke tillit

Husker du luftambulansekrisen? Den som svekket beredskapen i Nord-Norge i fjor sommer. Den som regjeringen forårsaket og som helseminister Bent Høie lovet å ta seg av?

LUFTAMBULANSE. Illustrasjonsbilde.  Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

meninger

Fjorårets dårligste sommerhit er tilbake i Nord, og Høie er igjen DJ. Han lovet og lovet at den nye operatøren ville være klare til overtakelse 1. juli. Men tjenesten holder ikke mål, og folk fortviler. En rekke kriseløsninger er iverksatt, for å bøte på den svekkede beredskapen. Det er enda ikke avklart hvem som tar de endelige regningene for innleide jetfly, økt bemanning på Flykoordingeringssentralen, Forsvarets helikopter og Norsk Luftambulanses økte bemanning. En regning den nye operatøren bør ta.


Luftambulansetjenesten:

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

Babcock forklarer at trening av mannskapet er årsaken til den svekkede beredskapen i luftambulansetjenesten.

 

Alle forstår at en overgangsfase mellom to operatører kan by på utfordringer. Men Høie har hatt mer enn et år til å forberede dette, og nå er det gått snart tre uker fra overtakelsen. Situasjonen er fortsatt uakseptabel. Sykehusene har fått beskjed om å begrense bruken av ambulansefly og syke folk blir satt på rutefly. Flere av flyene som er leid inn kan ikke lande på korte rullebaner. De har vi en del av, her oppe.

17. juli fikk vi vite at Helse Nord vil ha Forsvarets Bell-helikopter i beredskap i Kirkenes til 2. august. Dette er forresten de samme helikoptrene som regjeringen vil flytte sørover. Det er vi imot.


Helse Nord ber om forlengelse av kriseplanen for ambulansefly

Helse Nord vil ha Forsvarets Bell-helikopter i beredskap i Kirkenes til 2. august. Opprinnelig skulle helikopteret være stasjonert der til 19. juli.

 

Nå får det være nok! Folket i nord er lei av at denne regjeringen tar så lett på beredskapen i nord. Situasjonen vi nå har er rett og slett ikke i tråd med det vi med rette kan forvente, og bryter med Stortingets tydelige vedtak fra i fjor om å sikre tilfredsstillende luftambulansetjenester i hele landet. Høies gjentatte løfter og forsikringer holder ikke vann.

Vår tillit til statsråden er tynnslitt. Vi trenger en løsning på luftambulansekrisen, ikke hakk i plata.