Debatt:

Hjemløse katter har rett til å leve

Hjemløse katter er et stort problem. Katter blir etterlatt og dumpet, særlig nå rundt ferietider.

Illustrasjonsbilde: AP / David Gard / NTB Scanpix 

meninger

Dette fører til en økning i antallet hjemløse katter. Journalist i Avisa Nordland, Anne Grenersen, mener at løsningen på dette problemet er å avlive kattene. Avliving er imidlertid svært lite effektivt, og strider mot dyrevelferdslovens prinsipper om respekt for dyr og dyrs egenverdi.

Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker. Egenverdibegrepet innebærer at dyr skal håndteres med omsorg og respekt, og at det skal tas hensyn til dyrenes naturlige behov, og aktivt forebygge skader, sykdom og smerte. At dyr tilkjennes egenverdi i loven viser til at dyrs interesse i å leve og ha det godt er relevante hensyn.


50 løshunder registrert i Tromsø i mai: – Hundeeiere må skjerpe seg

Nå har styrelederen i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø sett seg lei.

 

Avliving er et svært drastisk tiltak som harmonerer dårlig med at dyr skal tilkjennes egenverdi, og bør som følge av dette unngås så langt som mulig. En internasjonal studie fra 2015 viser at avliving av hjemløse katter kun har en kortsiktig effekt. Nye katter kommer til, og kort tid etter stabiliserer det seg på samme antall dyr som tidligere. Kastrering og ID-merking har vist seg å være effektivt i mange land. Katter er svært territoriale. Ved å kastrere hjemløse katter vil dette være med på å hindre etablering og formering av nye og store kattepopulasjoner.

Omsorgsprogram, eller TNR-metoden (trap-neuter-release), er en internasjonalt anerkjent og utbredt metode for å redusere antallet hjemløse katter. Dette går ut på at hjemløse katter som bor ute blir fanget inn, kastrert, merket og sjekket av veterinærer. Deretter blir de som har levd ute lenge som hovedregel sluppet ut igjen i sitt revir der de tas hånd om av frivillige som står for mat og ly.


Nå har kattene flyttet inn i det nye huset til Dyrebeskyttelsen

På samme eiendom som sålen til det nedbrente hjelpesentret ligger, har Dyrebeskyttelsen bygd et nytt hus. Og denne uka kunne de endelig slippe kattene løs i sitt splitter nye hjem.

 

Å håndtere problematikken med hjemløse katter med avliving har dessuten en negativ holdningsskapende effekt, og er med på å gi katter status som «uønsket» og legitimere vold mot katter. Katter er de vanligste ofrene for dyremishandling. Katter fortjener respekt, og har like mye interesse i å leve og ha det godt som andre dyr.