Debatt

Om å samle hele Norge, tusen år etter første forsøk

Skal Norge bli et helt land må vi binde landet sammen med en nasjonal jernbane som drives fram med elektrisitet fra våre vannfall.

  Foto: Stian Jakobsen

meninger

Tenk tanken at Norge ble et helt homogent land der jernbanen binder alle landsdelene sammen til et rike? Da kunne varer fra hele landet bli fraktet ut i verden. Det ville gi trygge arbeidsplasser, noe som igjen ville føre til økonomisk vekst. Den nordlige landsdel har store verdier i form av fisk og mineraler som skal fraktes miljøvennlig ut i verden. Per i dag foregår hovedparten av transport med bil og fly. Jernbaneutbygging vil også føre til utnytting av vannkraft i regionen.

Det er det vanskelig å forestille seg når personer som Tor-Arne Strøm med flere lokalisert i Nordland fylke arbeider hardt for at Bodø skal være endestasjon for jernbanen i nord. Han er en tidligere stortingspolitiker fra Nordland (Rana) som nå går ut i pressen med sine meninger om at jernbaneutbyggingen bør stoppes og la Bodø bli endestasjon i nord.

Debatten blomstret straks opp da Jernbanedirektoratet la fram sin utredning om utbygging av jernbane til de verdiskapene landsdelene i Norge. Jernbanedirektoratet sin utredning blir karakterisert som et «bestillingsdrap» fra flere hold i mediene. Men skitt, la oss se på de hundre milliardene som skal til for å samle Norge.

Først må man sette opp en økonomiplan som har en tidshorisont på minst hundre år som da straks resulterer i en milliard kroner per år. Da søker prosjektet om lån i «Oljefondet» med en dertil fordelaktig rente. Alternativt at fondet kjøper aksjer i prosjektet. Merk at en milliard er tross alt bare fraktkost for 30.000-40.000 trailerlaster med fisk fra Nord-Norge.

På inntektssiden bør man ha en konto for miljøvennlig transport. En konto for inntekter av turistnæringen både sommer som vinter med nordlysopplevelser. Og ikke minst en konto for velvære der alle i dette landet trekker i samme retning!

Som et paradoks må man spørre leserne om det var en god beslutning for over hundre år siden å bygge jernbane fra Oslo til Bergen med en kostnad på et og et-halvt statsbudsjett?

Det å ha visjoner for samling av et land som Norge bør man se på hva han Kong Magnus Lagabøte forsto for cirka tusen år siden, at forflytning av mennesker og gods var av stor betydning for å holde et land samlet. Burde vi ikke følge hans tanker å begynne bygge veier av jern?

Leste også Herman Kristoffersens kronikk for en tid siden, der Hitler mistenker til å være visjonær ved at han ønsket å bygge jernbane helt til Kirkenes.

Ser man til USA der kineserne bygget jernbanen mellom øst og vest hva dette frembrakte i verdiskapning ved at jordbruket blomstret langs jernbanelinjen.

Konklusjonen er at skal Norge bli et helt land må vi binde landet sammen med en nasjonal jernbane som drives fram med elektrisitet fra våre vannfall.