Debatt:

Radiobesøk om jernbane i nord

Om politikerne vil at kostnadene skal trumfe nytten, vil Nord-Norge uten miljøvennlig transport bli satt på sidelinja i all fremtid – noe som aldri kan godtas.

Hilde Sagland, styremedlem i Tromskomiteen for jernbane. 

meninger

Prolog stasjon på Olsborg har nettopp hatt besøk fra radiokanalen P1. Nord-Norgebanen er blitt hett stoff etter at den siste utredningen blei offentliggjort. En journalist kom nordover fra Oslo for å lage et innslag om emnet til lørdagsprogrammet Ukeslutt. I forkant diskuterte vi per telefon hva som var viktig å belyse. Dessuten var ei lita omvising på “stasjonen” ønskelig – for å “skape bilder.”

Et tema under besøket var bedre fremkommelighet for gods og personer, større trafikksikkerhet og reduksjon av klimagassutslipp. Behovsanalysen i utredningen peker nettopp på at realisering av ny jernbane mellom Fauske og Tromsø vil bygge opp under disse hovedmålene i norsk transportpolitikk.

Videre blei forskjellen på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsnytte påpekt. Om politikerne vil at kostnadene skal trumfe nytten, vil Nord-Norge uten miljøvennlig transport bli satt på sidelinja i all fremtid – noe som aldri kan godtas.

Det blei slått fast at jernbanen er den ubestridte vinner når store mengder gods skal fraktes hurtig og miljøvennlig over lange avstander, og også hvorfor vei kommer til kort i dette bildet.

Kortere avstander og høyere hastighet korter kraftig ned på reisetidene og kan binde de nordnorske byene sammen i et slags nordlig intercity-nettverk. At dette gir muligheter for lettvint pendling og dermed større og kraftigere arbeidsregioner, blei fremholdt.

Tanker om hvorfor denne hundre år lange treneringen, kom fram – siden det som gagner Nord-Norge også gagner hele landet. Vi har jo både penger og teknologi. En konklusjon var at det som nå trengs er politisk fremsyn og vilje til handling.

Vi var flere som fikk stemmer i programmet, så sjølsagt kunne ikke alt dette være med i et lite innslag. Men her skulle være nok å velge i.

Resultatet blei heller en koseprat om venterom og sviller og skinner på stasjonen, så en erkjennelse om at jernbane er like dyrt å bygge i nord som i sør, og et forventa årstall for åpning av Nord-Norgebanen (totalt strippa for faktagrunnlag).

En radiolytter kommenterte tørt og treffende etter programsending: “Det var ikkje mange setninger å komme hit fra Oslo for å få.”

Og undertegnede har fått en ny erfaring om redigering.