Debatt:

Barna i Tromsø fortjener bedre enn en nordnorsk raillsjå

Det finnes mange gode og rimelig løsninger som kan gjennomføres slik at barna får den lekeplassen de fortjener.

Sebastian H. Henriksen, kommunestyrerepresentant og 5.-kandidat for Tromsø Høyre. 

meninger

Tromsø har en ung befolkning, mange barnefamilier, og en ambisjon om å skape et attraktivt sentrum for alle. Det var derfor viktig og nødvendig at flere barnefamilier gikk ut og etterlyste et tilbud for barn og unge i Tromsø sentrum.

Dette foreldreopprøret resulterte i lovnader fra kommunen om at det skulle gjøres et løft for barn og unge i Tromsø sentrum. Siden den gang har det dessverre skjedd lite og resultatet er at Strandtorget har fått en ekte nordnorsk raillsjå til lekeplass.


Frustrert over lekeplassen på Strandtorget:

– Dette er en «raillsjå». Barna fortjener bedre

Kommunepolitiker Sebastian Henriksen (H) krever et sentrumsløft for byens unge.

 

En lekeplass som flere har reagert på og som mange barnefamilier mener ikke skaper gode og trygge lekemuligheter. Området er preget av lite helhetlig tenkning og er dårlig utnyttet arealmessig. Gjennom å gjøre et større løft, kunne man ha skapt en oase for barn og unge på en av de mest sentrale plassene i sentrum. Dette ville barnefamiliene, sentrum, gårdeiere, og den øvrige befolkningen hatt stor glede av. Det finnes mange gode og rimelig løsninger som kan gjennomføres slik at barna får den lekeplassen de fortjener.

Debatten om mulighetene, utfordringene og fremtiden til Tromsø sentrum har pågått lenge, men lite konkret har skjedd fra Tromsø kommune og oss politikere. Skal vi videreutvikle Tromsø sentrum må vi også iverksette tiltak, tenke utvikling, og gjennomføre disse i samarbeid med sentrumsforeningen og gårdeierne.


Foreldre om lekeplassen på Strandtorget:

– Ligner et makkverk

Det var lørdag delte meninger blant brukerne av lekeplassen på Strandtorget. Mest kritisk var foreldrene.

 

For oss politikere er lekeplasser en typisk sak som drukner i eiendomsskatt, bompenger og Tromsøbadet. Derfor er det viktig at vi noen ganger stopper opp og ser rundt oss. Det viktigste vi gjør er å bygge byen for morgendagens tromsøborgere. De skal ha et godt tilbud fra de blir født til de blir gamle. Lekeplasser er en viktig del av dette. Jeg husker lekeplassen i nabolaget mitt på Slettaelva godt. Der fikk jeg utfolde meg som barn og det har vært med på å forme meg i oppveksten.

I disse dager er det mange som er ute på ferie både i nord og sør. Mange destinasjoner er langt foran Tromsø når det kommer til å skape aktive byrom. Store lekeplasser, parker, og aktiviteter fra barn til senior er en gjenganger på de mest sentrale plassene selv i de største storbyene. Her må vi i Tromsø gjøre et løft både for barna, folkehelsen, og reiselivet dersom Tromsø sentrum skal bli attraktivt for flere. Lykkes vi med dette, vil vi skape aktive byrom for alle i Tromsø. Flere vil benytte seg av sentrum, det vil bli mer aktivitet og handelen vil øke.

Så la meg si det helt klart: Barna i Tromsø fortjener bedre enn en nordnorsk raillsjå!