Debatt:

Faktisk ganske bra i Tromsø kommune

Når det gjelder kommunebarometeret 2019, er det i alle fall god grunn til å lese hele rapporten før man går så høyt på banen som Høyres lokale frontfigurer gjør.

Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt. 

meninger

46 prosent av nøkkeltallene viser forbedring siste året, står det innledningsvis i KS kommunebarometer 2019 for Tromsø kommune.

Rapporten fikk behørig omtale i de lokale mediene tidligere i juli. Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal var ute med storslegga og knuste økonomistyringa i Tromsø kommune; 417. plass av 422 kommuner! «Total mangel på økonomisk styring», «det er tragisk», kunne vi lese i intervju med Hans Petter Kvaal i iTromsø 17. juli. Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe, var naturligvis helt enig med Kvaal.

Nei da, det er aldri hyggelig å være på bunnen av en resultatliste. Men viser denne resultatlista det helhetlige bildet? Man må se bak resultatene, sies det ofte i idretten. Når det gjelder kommunebarometeret 2019, er det i alle fall god grunn til å lese hele rapporten før man går så høyt på banen som Høyres lokale frontfigurer gjør. Alle tall i kommunebarometeret 2019, som ble offentliggjort 5. juli gjelder året 2018, men den viser også tallene fra 2010 fram til nå.

«Nøkkeltallene er omtrent som de økonomiske forutsetningene tilsier. Samlet sett er nøkkeltallene til Tromsø omtrent som normalen i Kommune-Norge», skriver KS som oppsummering. Samlet er Tromsø på 229. plass av 423 kommuner. På en rekke områder som har stor betydning for befolkninga i Tromsø, viser rapporten at også i 2018, som de fleste tidligere år, gir kommunen gode tjenester.

For grunnskolen har ikke minst satsinga de siste årene løfta oss til den beste femtedelen i Norge, og er på 73. plass. Innenfor helse og omsorg varierer plasseringa vår om annet nokså mye; I 2014 (med Høyre-byråd) 359. plass, i 2017 412. plass og i 2019 330. plass.

Så er det all grunn til å fremheve de kommunalt ansattes innsats, som blant annet kommer til uttrykk i saksbehandlingstid og kostnadsnivå for kommunale tjenester, hvor Tromsø er blant de 20 prosent beste. Dette er ikke minst viktig å ha med seg når kommunen har en årlig befolkningsvekst på om lag 1.000 personer og stor boligkostnadsøkning.

Som det går fram av kommunebarometeret, og som gruppeleder i Ap, Jarle Heitmann, kommenterte i iTromsø 17. juli, skyldes plasseringa for økonomi i stor grad investeringene som er iverksatt i denne valgperioden. Vi kunne stoppet bygging av Otium, Helsehuset, Tromsøbadet, Solneset skole, Brensholmen skole, Trudvang barneboliger og barnehage osv. Men det ville vært helt uforsvarlig økonomisk, juridisk, og politisk.

Når Høyre nå kritiserer oss for «total mangel på økonomisk styring», kan det nevnes at vi av økonomiske årsaker stanset bygging av Storelva idrettshall i 2016 og stanset også arbeidet med nytt stort skistadion i Grønnåsen, som Hilmarsen-byrådet hadde igangsatt, og som ville kostet flere hundre millioner kroner.

Fortsatt gjenstår bygging av flere nødvendige bygninger innenfor helse/bolig-sektoren som Sommerlyst og Fergevegen. Nytt oppvekstsenter i Tromsdalen er også under forberedelse, samt nytt helse/omsorg-senter i Kroken.

Som en svært viktig del av det økonomisk/politiske arbeidet fremover er kampen for statlig fullfinansiering av de stadig nye oppgavene som overføres fra staten/helseforetakene til kommunene, men også sikre finansiering av andre oppgaver som kommunene blir pålagt å utføre.

Apropos fokuset på kvaliteten på drikkevann, vårt viktigste næringsmiddel, den siste tida i forbindelse med Askøy-saken, så er det betryggende at Tromsø kommune har den beste drikkevannskvaliteten i Norge.

Vi skal på ingen måte bortforklare at det fortsatt er et for stort gap mellom budsjettet for helse/omsorg og det faktiske kostnadsnivået. Et svært omfattende arbeid pågår for å få bedre samsvar mellom vedtatt budsjett og driftsnivå, og det gjøres forbedringer. Men dette er ikke noe quickfix-arbeid.

Innbyggerne skal likevel vite at de skal få den helsehjelpa som er nødvendig, noe de ansatte i kommunen jobber dag og natt med. Så får heller tida det tar å finne årsakene og korrigere det manglende samsvar mellom budsjett og driftsnivå, bli noe lenger enn vi hadde forutsatt.

Partiet Høyre og deres samarbeidspartnere har i alle fall ikke presentert noe troverdig alternativ for økonomisk styring av Tromsø kommune.