Debatt:

Ja til Tromsbanen

Mener regjeringen bør ta kravet om oppstart av Tromsbanen på største alvor.

Mo i Rana 20180917. Nordlandsbanen. Togstasjonen i Mo i Rana. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

meninger

Det har i flere tiår vært et samstemt krav fra befolkningen i Troms at Nord-Norgebanen (Tromsbanen) må realiseres snarest. Kravet om oppstart av Tromsbanen begrunnes blant annet med en forventet stor økning av varer fra vårt nordligste fylke (Troms og Finnmark).


Nord-Norgebanen er «voldtekt» av naturen

Sperret du øynene opp av denne overskriften? Ble du provosert? Da har den virket etter hensikten.

 

Vi som bor i aksen Narvik – Tromsø opplever en meget sterk og ubehagelig økning i trailertrafikken. Veinettet er ikke beregnet for denne trafikken, spesielt i teleløsningen knuses veiene. Derfor er denne tungtrafikken ikke bærekraftig på sikt. I vinterhalvåret er det heller ikke forsvarlig med så mye trailer trafikk, spesielt ikke av utenlandske trailere (her bør det også gjøres en innstramming i kabotasje reglene)

I en tid der kravet om mer miljøvennlig transport vinner fram, bør det være en selvfølge at den norske regjering tar kravet om oppstart av Tromsbanen på største alvor. Vi godtar ikke flere forsinkelser eller utsettelser.


Tre av fire nordlendinger krever jernbane i nord

Professor Kjell Arne Røvik ved UiT mener resultatet av spørreundersøkelsen begynner å ligne et folkekrav.

 

Regjeringen må derfor snarest be kommunene om å klargjøre sine trasévalg i sine arealplaner. For å realisere Tromsbanen snarest må den videre planlegging innbefatte tilknytning av Tromsbanen til Ofotbanen i område Torneträsk.