Økt IT-kompetanse og tilgang til internett for eldre

Et fåtall eldre vil av ulike grunner som alder eller sykdom, ikke bli i stand til å bruke IT og moderne velferdsteknologi. Myndighetene må vie denne gruppen ekstra oppmerksomhet.

LEST PÅ FACEBOOK: «Til mine barn: Le ikke av meg når jeg ber om hjelp med data – det var jeg som lærte deg hvordan du bruker kniv, skje og gaffel», skriver Bitten Barman-Jenssen, Medlem Troms Fylkeseldreråd.  Foto: Berit Roald / SCANPIX

meninger

På årets landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd i Skien ble det besluttet å sende en uttalelse med overstående tittel til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet, stortingsrepresentantene og Rådet for et aldersvennlig Norge. I uttalelsen oppfordres kommunene til å:

«Opprette IT-hjelpere med faste kontordager/-tider. Hjelperne må ikke bare sitte i kommunesentra, men være mobile og kunne nås også i distriktene. Et bibliotek, en kafeteria på butikksenteret, en frivilligsentral e.l. kan være praktisk og enkle møteplasser for at eldre som trenger det, får nødvendig hjelp. Et fåtall eldre vil av ulike grunner som alder eller sykdom, ikke bli i stand til å bruke IT og moderne velferdsteknologi. Myndighetene må vie denne gruppen ekstra oppmerksomhet. Legge til rett for fullverdig nettverk-tilgang på alle sine institusjoner, slik at beboere kan gjøre seg nytte av digitale hjelpemidler på linje med dem som er hjemmeboende.»

Bakgrunnen for uttalelsen er bekymringen for det utenforskapet flere eldre etter hvert føler i dagens samfunn. Dette gjelder i stor grad i forhold til den teknologiske utviklingen som stadig brer om seg. Offentlig kommunikasjon kommer på Digipost. For å kunne betale regningene dine uten å betale gebyr, må du i nettbanken og selvbetjening i butikk dukker etter hvert opp.

Ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø er det gjort en undersøkelse blant kursdeltakere og kursholdere på kurs for å lære eldre om teknologi. Målet var blant annet å finne ut om IKT-kurs rettet mot eldre fører til at de blir mindre ensomme. Mange sa at de var blitt mer ensomme ettersom samfunnet har gjort en krapp teknologisk sving. Færre ringer til hverandre, men melder heller på SMS og Facebook. Undersøkelsen viste også at mange eldre er utrolig teknologiorienterte mens andre ikke har et forhold til teknologi i det hele tatt.

Det er viktig at det legges til rette for at flest mulig kan beherske det «å være på nett» Samtidig må vi som samfunn akseptere og respektere at det er noen som av ulike årsaker ikke kan. Vi må finne løsninger som ikke skaper et uverdig utenforskap.

Lest på Facebook: «Til mine barn: Le ikke av meg når jeg ber om hjelp med data – det var jeg som lærte deg hvordan du bruker kniv, skje og gaffel»