Debatt

En hån mot Privat Omsorg og klientene de har i dag

På vegne av eldre og syke som trenger hjelp hjemme, vet jeg at det er riktig å kjempe for at fritt brukervalg bør bestå.

FORNØYD: Einar Johansen (88) mener administrasjonen har bommet sitt anslag av hva det vil koste å overta pasientene som i dag benytter bedriften Privat Omsorg. 

meninger

Fint at alle er enige om at de som kan, bør få bo hjemme så lenge som mulig. For pleietrengende som har eget hus eller leilighet, spares det jo sykehjemsplass som koster det offentlige uhørt mye.

Gunnhild Johansen (SV) fremsatte i kommunestyremøte i mai 2017 en rekke usannheter både i aviser og i tale under den politiske behandlingen om oppsigelse av fritt brukervalg.

Å fôre kommunestyrerepresentantene med uriktige opplysninger kan vel ikke være juridisk riktig. Lørdag 28. juni i bladet Nordlys starter Gunnhild Johansen med tvilsomme påstander.

Hun slår fast at kommunen kan overta dagens brukere som Privat Omsorg har i hjemmetjenesten. Hun hevder at kommunen kan overta de 104 brukerne til samme pris som kommunen i dag betaler til Privat Omsorg.

Gunnhild Johansen har fått administrasjonen å beregne at det skal gå fint å klare seg med 18,44 årsverk. Tro det den som vil.

Administrerende direktør Trude Wester slår fast at det vil koste kommunen 20 millioner kroner ekstra å overta de nevnte 104 brukere som Privat Omsorg har i dag. Hvorfor ikke lytte til henne som har førstehåndskjennskap til saken. Privat Omsorg må benytte 30 pleiere for å klare oppdraget med å betjene disse 104 brukerne med godkjent timeforbruk.

Kommunen betaler Privat Omsorg for medgått tid som er godkjent av kommunen. Når kommunen selv skal overta får de kostnader for kjøring som ikke Privat Omsorg får dekket. Privat Omsorg får heller ikke betalt for sykelønnskostnader. Men kommunen selv må da betale sykelønnskostnadene varierende fra 10–14 %.

Trude Wester er en sykepleier fra Namsos med god tilleggsutdannelse. Hun brukte sine sparepenger og startet Privat Omsorg, som med én gang ble en suksess.

Jeg har de tre siste årene fulgt bedriften tett på grunn av at min helse krevde at jeg trengte pleiehjelp. Da mine plager har vært av en slik karakter at jeg gjerne kunne ha forskjellige pleiere ytret jeg et ønske til bedriften om det. Enkelte andre har behov for å ha mest mulig samme pleiere.

Jeg fikk mitt ønske etterkommet og fikk derfor bli kjent med langt flere av bedriftens ansatte.

Alle som én har uttrykt en tilfredshet med ledelsen og miljøet på jobben som særdeles godt. Kanskje dette har vært med på at sykefraværet har vært helt nede i 1 prosent.

Trude Wester har mange ganger tatt kveldsvakter når noe ekstra kom på. Hun vet hva det dreier seg om. De ansatte har fått særdeles god opplæring. Av dem som har vært hos meg, har det bare vært varme og omsorgsfulle pleiere. Dette gjør hverdagen god for dem som trenger hjelp. Privat Omsorg har stilt opp ved behov som kommunen måtte ha hos andre brukere. De har overtatt spesielt vanskelige pleieoppdrag, der resultatet for de pårørende har vært at de har fått god avlasting når Privat Omsorg overtok.

Privat Omsorg har fått innvandre fra Asia, Afrika, Europa og de nordiske land. Også de har funnet seg godt til rette i Tromsø. Etter 1 måneds tid vil de fleste bosette seg og ønsker å bli tromsøværinger. Sommerstid fylles det opp med medisinstudenter fra Sverige og Finland. Disse har gjennomført 4 og 5 år av legestudiet. Dette er en spesiell trygghet i ferietiden når faste pleiere må ha ferie.

Når politikerne nå presser på for å få saken avgjort ni dager før valget er dette hån mot Privat Omsorg og de brukerne som har valgt Privat Omsorg. Det er galt at noe som fungerer så bra som Privat Omsorg står i fare for å miste avtalen om fritt brukervalg.

Jeg vil utfordre de politiske partiene. Legg partipisken bort. Meddel velgerne hvordan dere vil stille dere til saken om fortsatt fritt brukervalg. De fleste vet hvordan partiene vil stemme. Her vil det være fint om Senterpartiet og Bompengepartiet vil være med å sikre fortsatt fritt brukervalg. La velgerne få vite hvordan dere stiller dere til fritt brukervalg.

La de som har vært med å bygge opp landet selv få bestemme hvem som skal pleie de i en ellers sårbar og vanskelig tid. I år har jeg selv blitt nødt for å skifte parti. I tillegg gjelder dette ikke bare de ansatte i Privat Omsorg, men også de som må pleies. I tillegg vil det vel bli en god del av pårørende og en del av vennene. Det kan bli mange stemmer det. Jeg håper på fortsatt fritt brukervalg.

I en av de siste regjeringserklæringer heter det: Regjeringa mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite ut fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.

Jeg er helt enig i dette.

Godt valg!