iTromsø mener:

Trappa er en suksess for folkehelsa

meninger

Hundrevis av kilo med fett er forbrent fra midjene til både tromsøværinger og tilreisende på tur opp og ned Sherpatrappa.

Etter knappe tre år – og kun ett år siden den ble helt ferdigstilt – må turtraséen sies å være en stor folkehelsesuksess.

Mye kan tyde på den stive prislappen på over fem millioner kroner allerede er inntjent.

– Bare helsegevinsten tilsier at en slik turvei er betalt ned på 100 dager, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, har friluftsrådgiver Henrik Romsaas i Tromsø kommune regnet seg fram til.

Det er blitt Tromsøs desidert mest brukte turtrasé, og tidvis er det tilløp til kø på veien opp til Fjellheisen.

Bare i juni og juli i fjor talte en måler plassert ved trappa over 70.000 passeringer.

Men medaljen har også en bakside og populariteten har ført til noen utfordringer.

Nylig ble kommunens turteller, som brukes for å holde oversikt over hvor mange som benytter traseen, sabotert.

Selv om en ny koster 50.000, har Margrethe Rabås i kommunen allerede gjort det klart i Nordlys at den vil erstattes.

Selv om de aller fleste besøkende viser hensyn til både miljø og naboer, gjelder det dessverre ikke alle.

Visittkort av det mindre hyggelige slaget fra firbeinte turkamerater er blitt sjenerende for naboene. Turister som forviller seg inn i hager, og ikke minst feilparkerte biler og sykler skaper irritasjon.

Biler parkert langs gatene presser gående og syklister ut i veibanen, og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Noe som ble påpekt av byplansjefen i forbindelse med et skiltvedtak i fjor.

I disse sakene har kommunen vært på hugget og aktivt gått inn for å løse utfordringene som har oppstått.

Blant annet ved å innføre en parkering forbudt-sone i nabolagene i nærheten av Akslastien, og å sette opp sykkelstativ nedenfor.

En fremoverlent holdning fra kommunens side har nok virket konfliktdempende.

Det er viktig at naboene til en av de mest populære attraksjonene i Tromsø føler seg godt ivaretatt.

Til sist bør vi huske at problemene knyttet til trappa marginale sammenlignet med fordelene. Og kommunen virker innstilt på å løse dem.

Alt ligger til rette for at Sherpatrappa kan oppleves og nytes av generasjoner fremover. Mye takket være løsningsorienterte hoder i kommunen og tålmodige naboer.