Debatt:

Det er skuffende at NHO bare ser ti år fremover i tid

Tromskomiteen for jernbane er skuffet over at NHO Arktis ikke vil prioritere jernbane i Nord-Norge.

Fyller 110 år: Bergensbanen ble ferdigstilt for 110 år siden. Artikkelforfatteren mener man må tenke langsiktig i bygging av Nord-Norge-banen.  Foto: Tore Meek / Scanpix

meninger

NHO Arktis prioriterer bedre veier og bedre flyforbindelser. Det er regiondirektør Målfrid Baik som i et innlegg i iTromsø 10. august forteller at det er det bedriftene i Troms og Finnmark ønsker for de neste ti årene.


Debatt:

Flytilbud og vei er viktigst for bedriftene i nord

Bedriftene i Troms og Finnmark prioriterer vei og fly. Manglende finansiering av riks og fylkesveier, og et altfor kostbart flytilbud, er den største trusselen for verdiskapingen i det nye storfylket.

 

I innlegget nevnes bare Nord-Norgebanen sånn helt i forbifarten uten engasjement. Det er skuffende at NHO bare ser ti år fremover i tid, og at NHO unnlater å ta inn over seg kravene til fremtidens miljøvennlige transportløsninger.


MDG raser etter at Ap vurderte å snu om bompenger: – De stemmer bare for miljøet om de ikke taper velgere

MDG sier de har fått nok av Arbeiderpartiet, etter at de har snudd om oppdrett i lukkede anlegg, og vurderte å snu om bompenger.

 

Veitransporten av gods til og fra jernbaneterminalen i Narvik er allerede stor og kommer til å øke. Både hensynet til trafikksikkerhet og klimautslipp tilsier at veiene ikke tåler mer godstransport. Ny gruvevirksomhet vil trolig etableres i Troms og Finnmark, og transport av malm vil umulig kunne gå på veiene.


Kommentaren

Regjeringa prioriterer kanskje vei, men ikke ny E8 gjennom Ramfjord

Frp prioriterer vei foran tog. Men i Tromsø prioriterer de ingen av delene.

 

Ikke alle gruver vil ligge nær sjø. Krav fra myndigheter i Norge og EU kan tvinge fram miljøvennlig jernbanetransport. Hvis vi unnlater å gå for et vedtak om Nord-Norgebanen nå, vil Nord-Norge kunne rammes hardt om 20 til 50 år når både myndigheter og forbrukere krever produkter transportert på miljøvennlig vis.

Vidar Eng 

 

Når det gjelder turisme, er det ikke flytransporten av turister som bør øke. Tvert imot planlegger for eksempel vårt naboland Sverige å kutte i flytrafikken av miljøhensyn. Sverige bygger, i motsetning til Norge, et moderne raskt jernbanenett helt nord til Luleå.


Nord-Norgebanen

Nei Jensen, den går ikke

For å unngå å forholde seg til jernbane i nord, prøvde landets finansminister og Frp-leder seg på en liten frekkis under sitt Tromsø-besøk på tirsdag. «Vi prioriterer vei først», sier Siv Jensen – og håper dermed å være ferdig med Nord-Norgebanen for sin del.

 

Allerede i dag kommer mange asiatiske turister med fly til Stockholm, og de tar så tog til Narvik og buss nordover til Troms og Finnmark. Dette har sikkert å gjøre med pris, men også med et ønske om å se mer av landskapet.

Med en Nord-Norgebane vil turister både fra Europa og ellers i verden kunne komme til Troms og Finnmark på en mer miljøvennlig måte der de også får se mer fra togvinduet enn fra et fly.


Siv Jensen om Nord-Norgebanen: – Vi prioriterer vei

Frp-lederen er på tromsøbesøk, men vil ikke oppfylle lokalpartiets jernbanedrøm.

 

Tidligere regionleder i hele 42 år i NHO Troms, Arne Eidsmo (1941-2011), huskes fortsatt som en aktiv forkjemper for jernbane i nord. Det burde også NHO Arktis være for å få effektive og miljøvennlige transportløsninger for næringslivet i et lengre perspektiv enn bare de kommende ti årene.