Svarer på krass kritikk mot Privat Omsorg Nord

Privat omsorg nord kommer med tilsvar på Gunhild Johansens innlegg.
meninger

Utgangspunktet for Gunhild Johansens innlegg er et tilsvar hun gir til Einar Johansen – bruker av Privat Omsorg Nord (PON) sine tjenester innen fritt brukervalg (FB). Det er gledelig for oss å registrere at Einar Johansen er fornøyd med tilbudet han får fra PON.

Hun trekker inn andre forhold i sitt innlegg, og det ønsker vi å gi et tilsvar på:

1. Hun sier noe om eierne av Privat Omsorg Nord og hevder at det ikke er et nordnorsk selskap og trekker fram målsettingen til Nord Kapitalforvaltning. Nord Kapitalforvaltning har vært flink til å hente investorer og kapital til Nord-Norge og fått bla familien Ertvåg i Stavanger til å investere i nord. Det trenger Nord-Norge. Vi burde alle heie på at sørnorske interesser vil investere i nord for å få et sterkt og bærekraftig næringsliv.

2. PON ble etablert i 2001 og har med bakgrunn i mange fornøyde brukere og ansatte vokst over lang tid. Det er i dag 294 ansatte i PON og i alt cirka 400 ansatte i Helsepartner NordNorge (HNN). HNN er opptatt av å levere gode tjenester til alle vår kunder og brukere, og er en attraktiv arbeidsgiver.


Debatt

En hån mot Privat Omsorg og klientene de har i dag

På vegne av eldre og syke som trenger hjelp hjemme, vet jeg at det er riktig å kjempe for at fritt brukervalg bør bestå.

 

3. Hun sier at kommunen ikke har kontroll på det som drives på vegne av kommunen. Alle våre leveranser til kommunen er underlagt strenge krav om innsyn, tilsyn og kontroll – så også innenfor hjemmetjenester.

4. Hun trekker inn arbeidsforhold for våre sykepleiere og vår måte og lede bedriften på. Hele Helse-Norge sliter med å få tak i kvalifiserte sykepleiere. Sykepleiere har en tøff hverdag enten det er i offentlig eller privat sektor. Dette er en kjent utfordring. Det er klart at det har vært og er tøffe dager også for våre sykepleiere. Vi har mange sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som hver eneste dag gir gode tjenester til våre brukere. Vi drifter hele tiden forsvarlig og etterstreber å forbedre oss der det er nødvendig.

5. Hun antyder at ansatte i PON har det dårlig fordi de ikke har tariffavtale. Hun trekker fram sin tid som tillitsvalgt. Da vet hun også at det er de ansatte i en bedrift som kan kreve tariffavtale hvis de ønsker det og dersom det er nok ansatte som er organisert. PON og HNN har svært mange fornøyde ansatte – at noen få dessverre er misfornøyd i en så stor organisasjon må vi leve med og lære av.


Theo (2) er blind og har omfattende misdannelser i hjernen:

– Det har vært en kamp mot systemet hele veien

Siden Theo (2) fikk den svært sjeldne diagnosen for halvannet år siden, har foreldrene kjempet en beinhard kamp for å få den hjelpen de har krav på.

 

6. Fritt brukervalg handler om å gjøre egne valg på vegne av seg selv. Og da har man mulighet til å velge bort noe man ikke er fornøyd med eller holde på noe man er fornøyd med.