Debatt:

Tromsø kommune har aldri hatt fritt brukervalg innen hjemmetjenester

De kommer heller ikke til å få det uansett hvor mye Høyre og Frp påstår at de har innført det og at de skal gjeninnføre det om det blir borgerlig flertall ved kommunevalget i Tromsø i 2019. Det er simpelthen ikke praktisk mulig.
meninger

I 2015 ga det avgående Hilmarsen-byrådet to private firmaer tjenestekonsesjoner til å tilby et redusert tilbud av hjemmetjenester innen sykepleie og praktisk bistand i et begrenset område av Tromsø kommune. Kun pasienter i sentrum av bykommunen Tromsø kan velge.

Pasienter på Håkøya, Tønsvika eller Ersfjorden, faller utenom det området som det borgerlige byrådet bestemte skulle få fritt brukervalg.


Helse og omsorg løses best av fellesskapet

Gunhild Johansen i SV reagerer på leserinnlegg om Privat Omsorg.

 

Hvorfor begrenset det borgerlige byrådet sin storsatsing til å gjelde kun områder i 15–20 minutters kjøretid fra Rådhuset? Svaret ligger i faglige og økonomiske ressurser. Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitiske talskvinne skriver i en landsdekkende kampanje at Norge om 15 år vil mangle 28.000 sykepleiere.

Gapet mellom tilbudet av sykepleiere og etterspørselen etter sykepleiere er stort og det løses ikke i håndvending. Det er rett og slett ikke sykepleiere nok til at Høyre, Frp, Venstre og KrF kan tilby et fritt brukervalg til alle pasienter bosatt i Tromsø kommune.


Svarer på krass kritikk mot Privat Omsorg Nord

Privat omsorg nord kommer med tilsvar på Gunhild Johansens innlegg.

 

Kommunehelsetjenesten betales i dag av «kommunekassa» og av egenandel fra pasientene. Skal et profittsøkende selskap på «kommunekassas regning» kunne bygge opp en forretning ved siden av kommunens organisasjon som skal gi hjemmesykepleie til pasienter fra Sommarøya til Oldervika, fra Tromvika til Jøvika i Kjosen, vil kostnadene ved personalmangelen sammen med transportkostnadene bli for store til at det kan bli profitt av det.

For ikke å snakke om det samfunnsøkonomiske i det. Vil det gagne samfunnet å endre den oppgavedeling vi har opparbeidet der det private næringsliv selger forbruksvarer og periodiske tjenester og offentlig sektor driver de kontinuerlige tjenester som blant annet kommunehelsetjenesten?


Fritt brukervalg avvikles fra høsten: Disse tre vil utsette nedleggelsen til etter valget

Brukere av private helsetjenester er bekymra for om kommunen er i stand til å ta over oppgavene som skal overføres til det offentlige i september.

 

I 1919 gikk sosialdemokratene i Tromsø til valg på å få lagt sykepleien under «kommunekassa». Sykepleie var folkehelse og sosialdemokratene hadde som krav at tilgangen på sykepleie skulle være lik for alle uavhengig av inntekt og bosted.

Nå tapte sosialdemokratene i valget i 1919. Og det kan være at de borgerlige partiene i Tromsø vinner valget i 2019 også. Spørsmålet om fritt brukervalg har de allerede tapt. De innførte ikke fritt brukervalg i 2015.


Debatt

Ideologisk tåkelegging fra høyresiden og velferdsprofitørene

Fagforbundet mener velferden vår ikke hører hjemme på det private markedet.

 

De kommer heller ikke til å "gjeninnføre" det i 2019. For Tromsø Høyre, Frp, Venstre og KrF har verken penger til det, eller mulighet til å rekruttere sykepleiere nok til et fritt brukervalg.

Stem rett.