Debatt:

Er Arbeiderpartiet til å stole på i miljøpolitikken?

Varaordførerkandidat Tone Marie Myklevoll i Tromsø Arbeiderparti forsvarer partiets vingling om byvekstavtalen, ved å ikke svare på spørsmålet om hvorfor partiet må diskutere på kammerset om de skal være for eller mot avtalen.

MILJØPOLITIKER: Askild Gjerstad (MDG) mener Arbeiderpartiet bommer i sin kritikk ved å kalle MDG for et ensaksparti. Foto: Håkon Steinmo 

meninger

Det er vel knapt mulig å undervurdere hvor viktig byvekstavtalen er for den fremtidige infrastrukturen i Tromsø. Dersom vi ikke innfører byvekstavtalen, viser «Byutredning for Tromsø» at det vil få dramatiske følger for utviklingen av trafikken i Tromsø. Det vil bli et langt dårligere busstilbud og det vil bli langt mindre midler til tiltak for å forbedre infrastrukturen for syklister og gående.


Debatt:

Arbeiderpartiet er et miljøparti

Ensakspartier har ikke hevd på klimasaken.

 

Personbiltrafikken vil fortsette å øke, noe som vil gi dårligere byluft, høyere klimagassutslipp og gjøre fremkommeligheten i byen dårligere for både byens befolkning og for næringsaktørene i byen. For dem som bor i distriktene blir konsekvensene aller størst, de må belage seg på lengst tid i kø for å komme seg inn til byen.

Å innføre en byvekstavtale handler om å gjøre det enkelt for vanlige folk å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Hvordan er det mulig for Tromsø Arbeiderparti, som ifølge Myklevoll ønsker å kalle seg et miljøparti, å i det hele tatt diskutere om de skal snu i en sak som er så viktig for bymiljøet og fremkommeligheten for alle byens innbyggere?

I stedet for å svare på utfordringen vår om Tromsø Arbeiderpartis vingling i den viktigste miljøsaken i Tromsø de neste årene, presenterer Myklevoll en lang liste over miljøtiltak Ap har fått gjennomslag for de siste årene. Miljøpartiet De Grønne vil gi Arbeiderpartiet ros for å ha støttet alle disse tiltakene, selv om også partier fra hele partifloraen skal ha sin ære for at mange av disse tiltakene ble gjennomført.


MDG raser etter at Ap vurderte å snu om bompenger: – De stemmer bare for miljøet om de ikke taper velgere

MDG sier de har fått nok av Arbeiderpartiet, etter at de har snudd om oppdrett i lukkede anlegg, og vurderte å snu om bompenger.

 

For eksempel foreslo MDG 28 av de 45 nye tiltakene som ble tatt inn i klima-, miljø- og energiplanen i høst, og med Aps støtte fikk vi vedtatt en plan som før den politiske behandlingen i kommunestyret var svært mangelfull.

Myklevoll omtaler Miljøpartiet De Grønne også som et «ensaksparti». Det kan virke som om hun ikke har sett eller lest programmet vårt, som har 17 kapitler innenfor alle de politiske områdene som er mest relevante i kommunepolitikken. Ja, vi har den mest ambisiøse miljø- og klimapolitikken. Dette forhindrer likevel ikke at vi også har store ambisjoner på andre områder som skole, helse, arbeidsliv, fattigdom og lokaldemokrati.


Tromsø Aps interne valgkamp notater på avveie:

Dette er inntrykkene Ap vil gi deg fram mot valgdagen

Tirsdag skal det skapes et inntrykk av at «Ap er lik ei hand å holde i». Fredag skal man sitte igjen med en tro på at kommuneøkonomien kan bedres uten at det går utover tjenestetilbudet.

 

Vi i Miljøpartiet De Grønne er veldig glade for at det er mange i Arbeiderpartiet som har klima og miljø som sin viktigste sak. Vi håper at vi også de neste fire årene kan få gjennomslag for viktig miljøpolitikk i samarbeid med Arbeiderpartiet. Dette forutsetter likevel at Arbeiderpartiet tør å stå opp for miljøet, også når miljøtiltakene ikke er like populære hos alle velgerne. Det er dette som kjennetegner et miljøparti.