Debatt:

Derfor er en tunnel via Håkøya den beste løsningen

Arild Sandvoll har skrevet debattinnlegg om den nye Kvaløyforbindelsen.

Illustrasjonsbilde 

meninger

I iTromsø går fylkesleder i Troms og Finnmark sosialistisk ungdom, Sigrid Bjørnhaug Hammer, ut og sier at en bru ifra Selnes til Langnes vil være et godt mijøpolitisk trekk.


En ny grønn Kvaløyforbindelse

Byutvikling handler om hvordan man ønsker å utvikle en by i vekst. Med dagens klimautfordringer i bakhodet må utviklinga av Tromsø skje på en miljøvennlig måte, der vi jobber for at all vekst i persontransport skal tas med gange, buss og sykkel.

 

Under det siste kommunestyremøte før valget i 2015 stemte Arbeiderpartiet for at Kvaløyforbindelsen skulle gå via Håkøya, men like etter valget gikk Arbeiderpartiet bort fra sitt løfte.


 

En sjøkaptein gikk tidligere ut i avisa Nordlys og advarte mot en ny bru over Sandnessundet, fordi der man hadde tiltenkt at bru skulle gå, er det veldig sterk balsfjordvind, og derfor vil den nye brua bli stengt ofte enn dagens bru. Har de som ønsker en ny bru har tenkt hvordan utrykningskjøretøy komme seg til Kvaløya når begge bruene er stengt på grunn av uvær?


 

I tillegg ønsker Tromsø kommune å være en turistby. Hvordan skal vi ta imot store turistbåter – og hvordan skal disse manøvrere seg gjennom Sandnessundet når det ligger en bru midt i skipsleia?

Tromsø lufthavn, Langnes ligger i nærheten hvor den nye brua skal komme, og dersom de har planer om å utvide rullebanen sørover, kan de ikke gjøre dette på grunn av den nye brua. Ønsker fylkesleder i sosialistisk Ungdom at dagens flyplass skal flytte til Malangshalvøya?


Debatt:

Frp vil ha ny Kvaløyforbindelse via Håkøya

Skogman ønsker i sitt innlegg å tydeliggjøre Frps standpunkt om ny Kvaløyforbindelse.

 

I tillegg er det planer om å få en ytre riksvei fra Bodø, via Lofoten,Vesterålen og Senja til Kvaløya. Slike ting må man ha med seg når en skal tenke på en ny kvaløyforbindelse.

I slike saker er det viktig at de som skal ta en avgjørelse lytter på erfarne sjøfolk og at man tar hensyn til flyplassens muligheter for å utvide rullebanen sørover.

Dersom man skal ha en ny kvaløyforbindelse må man tenke 40-50 år framover, og derfor er en tunnel via Håkøya den beste løsningen.