Debatt:

Bypakker gir bedre byer og lavere utslipp

Byene er en viktig del av løsningen for å kutte klimagassutslipp. Bypakkene er nødvendig for å lykkes, mener Venstre.

Illustrasjonsbilde av Grønnegata.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

De største byene må ta et stort ansvar for å kutte klimagassutslipp.

Fordi vi kan. Og fordi det gir gode byer å bo i.

Mindre bilkø, mindre støv og støy, mindre klimagassutslipp. Reinere luft, mer kollektivtrafikk, bedre tilrettelegging for gående og syklende og god bytuvikling: Effektene av bypakkene er store, og helt avgjørende for at de største byene skal være gode å bo i også i framtida.

Bypakker med bruk av blant annet bompenger for å finansiere både investering og drift av kollektivtrafikken og redusere biltrafikken er nødvendig for å kunne fortsette en slik utvikling.


Venstre og KrF ønsker ikke samarbeid med «Nei til bompenger»-lista

Venstre ønsker nytt borgerlig flertall, men sliter med å se for seg samarbeid med bompengelista. Enklere er det ikke for KrF.

 

Når inntektene i bypakkene går ned fordi flere velger å reise kollektivt eller kjører elbil framfor dieselbil, er det ikke et problem, det er en suksess, og vi vil at den utviklinga skal fortsette.

Staten dekker i dag 50 prosent av de store kollektivinvesteringene i de største byene. Venstre mener denne andelen må økes til 70 prosent. Ikke for å få bompengenivået ned, men for å sikre at prosjektene kan gjennomføres når bompengeinntektene går ned fordi flere reiser kollektivt og flere kjører elbil.

Noen steder slår bompenger urettferdig ut. Det må vi finne løsninger på for å lette utfordringene for de som trenger det mest.


Arbeiderpartiet vurderte å snu i bompengesaken etter velgerflukt

Arbeiderpartiet har sunket som en stein på målingene i Tromsø, og ligger an til å gjøre sitt dårligste valg siden krigen. Partistyret diskuterte om en løsning kunne være å snu i bompengesaken.

 

I juni ble  byvekstavtalen for Trondheim signert, og det ble enighet om byvekstavtalen for Oslo og Akershus. Vi forventer at  de andre byvekstavtalene som er under arbeid kommer på plass i løpet av kort tid. 

Vi kan ikke senke ambisjonene for bypakkene, ambisjonene må økes. Byene har alt å tape dersom de settes i spill.

Dette debattinlegget var først publisert i VG.