Debatt:

Innvandrere og valget: Husk at hver stemme teller!

Hvorfor er det så få innvandrere som bruker stemmeretten sin, spør Gunhild Johansen (SV), leder av Integreringsrådet i Tromsø kommune.

Gunhild Johansen (innfelt) minner på at hver stemme teller i året valg.  Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)/Eskild Johansen

meninger

Ved forrige stortingsvalg var valgdeltakelsen hele 23 prosentpoeng lavere for innvandrerbefolkningen enn den øvrige befolkningen. Den samme tendensen ser vi ved lokalvalgene.

Ved høstens lokalvalg vil om lag 350.000 innvandrere ha stemmerett i Norge. Det er viktig å legge til rette for at alle som ønsker det, får bruke stemmeretten sin.


Debatt:

«Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?»

Tromsø løftes ofte frem som en inkluderende kommune der det kulturelle mangfold får utfolde seg. Gjenspeiler dette kulturelle mangfoldet seg politisk?

 

Den lave valgdeltakelsen har ulike årsaker. Noen har bakgrunn fra land der det ikke er frie valg og stemmetallene blir trikset med. De er vant med at det ikke er noen vits i å stemme og har generell mistro til politikere.

Andre synes ikke at sakene som diskuteres i valgkampen angår dem nok til å engasjere seg. Kanskje tror de heller ikke at kandidatene som stiller til valg, vil kunne representerer dem på en god måte?


Psykolog svarer: Derfor stemmer vi som vi gjør

Arv, miljø, familie og enkeltsaker er alle faktorer som påvirker hvem vi stemmer på, ifølge forsker.


Jo nærmere den utøvende makten man kommer, dess mindre speiles mangfoldet i befolkningen. Slik også i Tromsø. Til høstens valg er det kun SV og MDG av partiene i kommunestyret som har nominert en person med innvandrerbakgrunn på kumulert plass (henholdsvis Eritrea og Tyskland).

Partiene må selv svare på om det skyldes at de har få innvandrere som medlemmer, at innvandrere ikke ønsker å stille høyt oppe på listene eller om partiene ikke prioriterer det. Innvandrerbefolkningen vår er svært aktiv på mange områder, men altså ikke i politikken.


Tromsø kommune deltar i nytt forsøk:

I år er valgkortet digitalt

Ved årets valg mottar de fleste velgerne i Tromsø kommune valgkortet via SMS.


Det er ingen selvfølge at innvandrere får stemmerett i sitt nye hjemland. I mange EU-land har kun innvandrere fra andre EU-land stemmerett ved lokalvalg. I Norge kan alle utenlandske statsborgere som har bodd i landet i minst tre år stemme ved lokalvalg. Det er en viktig demokratisk rettighet som så mange som mulig bør benytte seg av.

Deltakelse i politikk og i valg er de viktigste redskapene innbyggerne har for å være med å påvirke utformingen av samfunnet vi lever i. I integreringsarbeidet må også innvandrerbefolkningen bli inkludert til å kunne delta og føle tilhørighet, uavhengig av etnisk bakgrunn.

Integrering skal ikke bare gå bare én vei. Tromsø har en intensjon om å være en bærekraftig, mangfoldig og rettferdig by der alle stemmer høres og tas hensyn til. Derfor er min oppfordring til de som føler seg usikker – ta kontakt med politikerne.


VALGOMAT:

Hvilke av byens lokalpolitikere mener det samme som deg?

Sjekk hvilke partier og hvilke kandidater du er mest enig med før kommunevalget!


Be om å få en innføring i politikken deres. Møt opp i stemmelokalet og stem på det partiet du synes har den beste politikken på de områder du synes er viktig!

Husk at hver stemme teller!