Ja til Finnmark, ja til Troms, nei til tvangssammenslåingen

Et av de mest kjente sitatene fra Magnus Lagabøtes landslov da denne kom i 1274 er «med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes». Det kunne dagens regjeringsflertall hatt godt av å tenke litt på.

Foto: Kjell Solbakken/Harstad Tidende 

meninger

Dagens regjeringsflertall (Frp, H, V og KrF) har med sin ideologiske overbevisning om at størst er best, at sammenslåing er et mål i seg selv, og sentralisering er måten å bygge landet på nærmest uansett, bestemt å tvangssammenslå blant annet Troms og Finnmark.

Flertallet av innbyggerne både i Troms og Finnmark er imot. Svært få eller ingen ønsket seg eller ba om en slik tvangssammenslåing. Det samme regjeringsflertallet har heller ikke overført makt og myndighet eller nye oppgaver som er i nærheten av å være en forståelig begrunnelse. Utgangspunktet for vedtaket er fortsatt en serviett en sen kveldstime på Stortinget der representanter fra regjeringspartiene tegnet kartet og konkluderte med at Troms og Finnmark skulle tvangssammenslås, ellers ble det for mange fylkeskommuner. Slik bygges ikke landet, slik sentraliseres det.

«Senterpartiet har vært og er motstander av regjeringens kommune- og regionreform, sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemninger.

Senterpartiet fremmet flere forslag på Stortinget om å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark, men ble nedstemt av FrP, H, V og KrF. Det er Stortinget som kan oppheve tvangssammenslåingene av kommuner og fylker, et nytt stortingsflertall får vi først etter stortingsvalget i 2021, men høstens kommune og fylkestingsvalg er allikevel svært viktige.

En stemme til regjeringspartiene er en stemme til støtte for disse partienes tvangssammenslåinger av kommuner og fylker, og fortsatt nasjonal politikk med sentralisering og nye runder med varslede kommunesammenslåinger. En stemme til Sp vil være en stemme på folkevalgte som vil jobbe for opphevingen av tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og hver dag kjempe mot dagens regjeringens sentraliseringspolitikk. En stemme til Sp ved høstens fylkestingsvalg er en stemme som sier ja til Finnmark, ja til Troms og ja til oppheving av tvangssammenslåingen, og nei til regjeringspartienes sentraliseringspolitikk.

Senterpartiet i fylkestinget for Troms og Finnmark garanterer at vi vil gjøre det vi kan, for at et nytt stortingsflertall i 2021 skal oppheve tvangssammenslåingen, da trenger vi din stemme også ved høstens valg.