Debatt:

5.000 grunner for å stemme Høyre

– I kampen mot sosiale forskjeller er utdanning det beste verktøyet vi har. Derfor vil Høyre at 5.000 flere hvert år skal fullføre videregående
meninger

Mye går bra i norsk skole. Elevene lærer mer, er mer til stede og flere fullfører og består videregående. Men fortsatt har 1 av 4 unge ikke fullført videregående innen fem år. Hvem du er og hvor du kommer fra skal ikke spille noen rolle.

Alle skal ha samme muligheter for en god utdannelse. Derfor vil Høyre at innen 2025 skal 5.000 flere fullføre videregående hvert år. Det er 5.000 grunner for å stemme Høyre.

Allerede i barnehagen kan det oppdages hvem som faller fra på videregående. Skolene klarer ikke å utjevne sosiale forskjeller hjemmefra, og utenforskap går ofte i arv. Når 10.000 barn går ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig gjør vi ikke nok.

Derfor vil Høyre ha mer tidlig innsats. Skolene skal ha plikt til å gi intensiv læring til de elevene som henger etter i lesing, skriving og regning. Det er Arbeiderpartiet mot. Høyre mener alle skal kunne bli akkurat det de vil, uavhengig av foreldrenes lommebok og utdannelse.

Skolene må tilpasses elevene, ikke omvendt. Å velge hvilken matte som passer for deg er noe av det første du gjør på videregående. Det gjør at flere av oss som sliter med matte kan få den undervisningen vi trenger. Høyre vil ha fritt nivåvalg i flere fag. Vi elever er forskjellige og lærer best på forskjellige måter. Vi elever fortjener å få undervisningen på vårt nivå.

10.000 elever vil oppdage at videregående er vanskelig å komme gjennom fordi de ikke fikk den hjelpen de trengte. Det er for dårlig. Ingen er flinkere til å hjelpe elevene enn lærere. Læreren har helt spesielle øyne som ser hvilke elever som mistrives, sliter i mattetimene eller trenger noen å snakke med.

Vi vil gi lærerne det de trenger for at de skal kunne se elevene og hjelpe opp de som faller fra. Høyre har gitt 34.000 lærere etter- og videreutdanning. Den satsingen skal fortsette.

I kampen mot sosiale forskjeller er utdanning det beste verktøyet vi har. Derfor vil Høyre at 5.000 flere hvert år skal fullføre videregående. Alle skal få muligheten til å lykkes og da trenger vi en politikk som heier på elevene.

Derfor gir vi mer frihet til elevene, og stiller strengere krav til skolene. Det å stille krav er å bry seg.