Debatt:

Hva er grønn klima- og energipolitikk for Tromsø?

MDG er det partiet som viser hvilken vei vi må og hva som er ei grønn retning for Tromsø, hevder Jonas Nilsen i sitt innlegg.
meninger

I et debattinnlegg hos iTromsø inviterte Kristoffer Rypdal MDG til å svare på noen utfordringer knyttet til tre av våre kjerneområder: kutt i klimagassutslipp, energiforsyning og olje- og gassvirksomhet.


 

Når det gjelder klimagassutslipp, har vi vedtatt at Tromsø skal være en nullutslippskommune innen 2030. Dette er et ambisiøst mål, men ifølge seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning er dette helt nødvendig om verden skal klare å nå FNs klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Rypdal utfordrer oss på hvordan vi skal få til slike kutt. Valgprogrammet vårt har mange tiltak som vil ta oss nærmere null utslipp, men vi har ikke klare alle tiltakene som behøves.


Ny krisemåling for Ap

Verken Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet har noen grunn til å juble over oppslutningen på en fersk meningsmåling tre uker før kommunevalget.

 

Det har imidlertid heller ikke de andre partiene, men det som skiller oss og dem er at vi har den politiske viljen til å sette målene som er helt nødvendige. Det er ikke først og fremst miljøpolitikken til MDG Rypdal burde spørsmål ved, men mangelen på miljøpolitikk hos de store partiene.

Når det gjelder energiforsyningen, sier vi i MDG klart og tydelig nei til å bygge ned natur i Tromsø med vindmøller. Så kan man innvende at Tromsø har et energiunderskudd og derfor må bygge ut vindkraft eller andre energikilder.

Premisset om at hver kommune må være selvforsynte med energi, henger derimot ikke på greip i en åpen økonomi. Ingen krever at kommunen skal være selvforsynte med mat, klær eller annet som vi behøver. Et slikt premiss kan heller ikke gjelde for energiproduksjon.


Debatt:

«Er Arbeiderpartiet til å stole på i miljøpolitikken?»

Varaordførerkandidat Tone Marie Myklevoll i Tromsø Arbeiderparti forsvarer partiets vingling om byvekstavtalen, ved å ikke svare på spørsmålet om hvorfor partiet må diskutere på kammerset om de skal være for eller mot avtalen.

 

Noen kommuner har gode forutsetninger for energiproduksjon, for eksempel med store vannkraftanlegg, mens andre ikke har slike forutsetninger. Det betyr at noen steder vil ha overskudd, mens andre vil ha underskudd. Selv med energiunderskudd i Tromsø, er det derfor ikke nødvendig å bygge vindmøller.

Til slutt tar Rypdal opp oljepolitikken til partiene i Tromsø og refser dem for å ikke nevne olje og gass i sine valgprogrammer. De Grønne er det eneste partiet som i vårt lokalprogram har sagt klart og tydelig at vi ikke ønsker mer olje- og gassutvinning. Heldigvis har flere andre partier blitt enige med oss og ser endelig behovet for en grønn omstilling.


Debatt:

Arbeiderpartiet er et miljøparti

Ensakspartier har ikke hevd på klimasaken.

 

Vi vil motarbeide etablering av næringsvirksomhet i kommunen som tar sikte på å utvide Norges olje- og gassvirksomhet i nordområdene, og særlig letevirksomhet langs iskanten i Arktis. I tillegg vil vi motarbeide alle forslag som åpner for oljeboring i Lofoten, Vesterålen, Senja og tilstøtende sårbare områder. Dette er fordi vi vet at olje og gass må bli liggende for at vi skal kunne løse klimakrisen.

Når vi har satt oss svært ambisiøse mål innenfor klimapolitikken, energipolitikken og olje- og gasspolitikken i Tromsø, er det ikke fordi vi alene har alle svarene. Vi er allikevel det partiet som viser hvilken vei vi må og hva som er ei grønn retning for Tromsø.