Debatt:

Ærlig talt, Benonisen!

Kristoffer Kanestrøm (Frp) stiller seg helt uforstående til at Aps Mari-Ann Benonisen nå bruker det som et poeng at han ville legge ned i Lakselvbukt bo- og servicesenter.

Tilbakeviser påstand: Kristoffer Kanestrøm (Frp) ønsker å tilbakevise en påstand fremsatt i et debattmøte forrige uke.  

meninger

I et debattmøte i Lakselvbukt onsdag ble det sagt fra Aps Mari-Ann Benonisen at jeg har foreslått å legge ned Lakselvbukt bo- og servicesenter. Jeg var ikke selv til stede, og derfor vil jeg her tilbakevise påstanden.


Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.

 

Våren 2013 ble Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2032 lagt ut på høring. Strategien så på behov og løsninger 20 år fram i tid innen helse og omsorg i Tromsø kommune.


I høringsutkastet lå det en vurdering av at man i et 20-årsperspektiv kunne få problemer med å rekruttere nok helsepersonell med fagkompetanse til drift av Lakselvbukt bo- og servicesenter. En mulighet som ble skissert var å erstatte Sjursnes og Lakselvbukt med en større enhet i Ramfjord. Denne vurderingen var gjort av en faglig arbeidsgruppe.


Debatt:

Skal distriktene i Tromsø kommune avvikles?

Vi som bor og jobber i distriktet lurer på om vi egentlig er en belastning for kommunen? Er vi kun en utgiftspost?

 

Da byrådet la strategien ut på høring så vi ingen grunn til å skjule det faglige innspillet fra administrasjonen. Debatten om parlamentarismen i Tromsø handlet blant annet om at noen trodde faglige råd ikke kom fram. Mener de samme at man i denne saken ikke engang burde lagt de faglige rådene ut på høring?

Etter høringsrunden fremmet byrådet strategien for politisk behandling i komiteene og kommunestyret, med fortsatt drift av Lakselvbukt bo- og servicesenter som en del av strategien. Vårt politiske grep var altså å opprettholde driften.

6.-kandidat: Mari-Ann Benoisen står på 6. plass på Aps liste til årets kommunevalg. 

 

Da er det merkelig at Benonisen stiller seg opp flere år etterpå og forsøker å bruke mot oss at vi ville legge ned, noe hun vet er feil.


Debatt:

By og land – hand i hand

Det er en uro i Distrikts-Norge. Samme uro eksisterer i vår egen kommune, skriver flere av listekandidatene til Ap.

 

Senest i vår foreslo administrasjonen på nytt å legge ned Lakselvbukt bo- og servicesenter på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen. Da uttalte jeg i helse- og velferdskomiteen at jeg var overrasket over at et slikt forslag kom fra administrasjonen siden vi sist gang vedtok å opprettholde driften. Jeg håper Mari-Ann Benonisen husker at hun takket meg etter møtet.

På denne bakgrunn stiller jeg meg helt uforstående til at Benonisen nå bruker det som et poeng at jeg ville legge ned i Lakselvbukt. Sannheten er jo at jeg – som henne – vil ha fortsatt drift i Lakselvbukt.


Debatt:

«Hva er sannhet?»

Dette er bilde av fire dører ved Lakselvbukt bo og servicesenter. Bak hver dør bor det et eldre menneske.

 

Det har vært mye debatt om politisk ukultur og mangel på samarbeid mellom partiene. I denne saken burde Mari-Ann Benonisen være glad for at vi er enige, men i stedet spiller hun et trasig spill der hun med viten og vilje forteller eventyret om at FrP ville legge ned, slik at hun dermed har noe å bruke mot oss i valgkampen. Ærlig talt, Mari-Ann Benonisen. Vær nå litt redelig.


Frp-duoen vil øke helsebudsjettet og kutte all støtte til HT og Arktisk Filharmoni

Frp nekter å ta ned kvaliteten på eldreomsorgen og vil heller kutte i oppgaver som ikke er lovpålagte. Blant annet ønsker partiet at kommunen trekker seg ut av Hålogaland Teater og Arktisk Filharmoni.

 

Ap foreslo forresten i 2013 i kommunestyret å utvide Lakselvbukt- bo og servicesenter. Nå har de hatt makten i fire år. Hvor langt er man kommet med utvidelsesplanene?