Debatt:

En ny park på Prostneset?

Gunnar Pedersen og Høyres kommunestyregruppe er negative til etableringen av Prostneset park.

Planer: Slik har arkitektene sett for seg parken på Prostneset.   Foto: Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus

meninger

AP, SV og Rødt har bestemt at det skal brukes 51 millioner kroner på en oppgradering av Roald Amundsen-parken og området på kaia øst for parken.

Klok av skade etter det som skjedde med oppgraderingen av Kirkeparken, hvor innleide landskapsarkitekter og konsulenter hadde frie hender til å flytte på monumentet over ofrene fra andre verdenskrig samt bysten av Adolf Thomsen, stilte jeg i kommunestyremøtet 27.02.19 et spørsmål til ordføreren om ikke politikerne i Tromsø skulle bli tatt med på råd om hvordan den nye parken skulle utformes.


Hyret inn den tidligere prosjektlederens private firma for å utbedre Kirkeparken: Nå beklager parksjefen

Tirsdag forsvarte parksjef Håkon Waage Gjertsen avgjørelsen. Nå erkjenner han at oppdraget burde vært lyst ut.

 

Spesielt var det viktig for meg å få vite om Roald Amundsen-statuen, Latham-monumentet, minnesmerket over jødene fra Tromsø eller Eidis Hansen-steinen ville bli flyttet på fordi disse har en historisk bakgrunn for sin plassering i parken.

Jeg fikk da til svar at kommunestyret ville bli «konsultert». Da ordfører Røymo har kort tid igjen som ordfører, regner jeg med at kommunestyret vil bli «konsultert» i møte 28.08.19.


Høyre-kandidat raljerte mot aktivitetstilbudet i sentrum: Nå slår Rødt-Olsen tilbake

Jens Ingvald Olsen (R) langer ut mot Høyres kritikk av tiltakene for barn og unge i sentrum. – Høyre kjempet med nebb og klør mot skateanlegg, isbane og akebakke.

 

Det foreligger i dag to dokumenter som grunnlag for utformingen av den nye parken: «Prostneset park – minnesmerker på Roald Amundsen plass» og «Deldokument til rammesøknad for Prostnest park/byrom.»

Høyre: Gunnar Pedersen i Tromsø Høyre.   Foto: Arkivfoto: John Strandmo

 

I det første dokumentet står det: «I forbindelse med oppgraderingen av Prostneset byrom er alle monumentene ivaretatt og ingen er flyttet. Det er behov for å gjøre noen justeringer i forhold til omkringliggende flater og kanter.»

Dette virker i og for seg beroligende, men noen av justeringene fører til at grøntområdet i dagens park blir en del redusert. Noen av de største trærne vil også bli fjernet.


Høyre og Fremskrittspartiet vil utsette Prostneset Park

Mener at de 51 millioner kronene kan brukes på andre ting.

 

Det andre dokumentet har større vyer:

«Hovedflaten mellom Kirkegata 2 og Amundsengården tilrettelegges for fleksibel bruk og avsatte lekeområder gir et tilbud til de minste med gode oppholdsplasser like ved. Vannlek på sommertid inviterer til lek ute på den åpne flaten og islegging på vinterstid gir byen en intim og lavterskel skøytebane langs sjøfronten. Byrommets gulv og kanter utformes til å imøtekomme en skaters ønsker på byrommets premisser. Parkgulvet som strekker opp mot havneterminalens tak utformes med en integrert skatebowl, et samlingssted hvor det kan trikses og herjes på to eller fire hjul. På vinterstid snølegges bakken, og byen får en ski- og akebakke midt i sentrum.»


Regjeringen vil ikke sponse ny park på Prostneset

Tromsø kommune får avslag fra Kulturdepartementet.

 

I Høyres kommunestyregruppe er vi usikre på om det er riktig å legge et slikt anlegg i sentrum av byen hvor det stort sett ikke bor noen barn. Vi mener også at dette anlegget vil gjøre det umulig å bruke området til en eventuell ny bussterminal.

I tillegg vil anlegget sammen med en reduksjon i veibredden mellom Roald Amundsen-parken og kaia redusere området som brukes av bilførere som setter av eller henter passasjerer til hurtigruta og hurtigbåtene.


Vil ha midlertidig pause for Prostneset Park

Samfunnsdebattant Gunnar Thraning ber kommunens politikere om å sette arbeidet med Prostneset Park på pause – helt til byens befolkning har fått sagt sitt.

 

Høyres kommunestyregruppe synes også at det i dagens økonomiske situasjon for kommunen er litt råflott å bruke hele 51 millioner kroner på dette prosjektet. I formannskapet stemte Høyre derfor for å utsette saken.

Når planene for Prostnest nå er blitt kjent, håper jeg at ordførerens løfte om å «konsultere» kommunestyret vil bli innfridd.