Debatt:

Kjære førsteklassing, masse lykke til!

Hans Petter Kvaal og Ragnhild Berg Nilsen (H) ser på utfordringene i skolen i anledning første skoledag.

Vil hjelpe de unge: Ordførerkandidat Hans Petter Kvaal (H) og varaordførerkandidat Ragnhild Berg Nilsen (H) vil ha fritidstilbud og tidlig innsats i skolesystemet for å hindre at ungdom faller utenfor og havner i trøbbel. 

meninger

Kjære førsteklassing, nå er det ikke lenge igjen til du skal trå inn i klasserommet for aller første gang.

Det er en stor og spennende dag. Du kommer til å tilbringe utallige timer på skolen i årene fremover for å lære deg store og små ting som legger grunnlaget for fremtiden din.


Politiets oppfordring til skolestart: – La bilen stå og følg barna til fots

Med skolestart rett rundt hjørnet, ønsker politiet og Trygg Trafikk at foreldre tar et oppgjør med egen kjøring.

 

Du kommer til å få nye venner og bygge bånd som kan vare lenge. Og ikke minst kommer du til å ha det gøy. En av de aller viktigste tingene vi som politikere kan gi deg som førsteklassing er en god skole. Men hva er egentlig en god skole?

En god skole starter med at alle føler seg sett av læreren. Det er et sted hvor elevene får de utfordringene og den hjelpen de trenger så de ikke kjeder seg eller faller bakpå.


 

En helt sentral del av dette er individuelt tilpasset undervisning. Alle er vi flinke til forskjellige ting. Noen er flinke i teoretiske fag, mens andre er bedre i praktiske fag. Noen er gode i matte, mens andre er flinkere i engelsk. Gjennomsnittseleven finnes ikke, og da kan vi naturlig nok ikke lage en skole for denne eleven.

En skole for gjennomsnittseleven gjør at alle de andre enten river seg i håret fordi de ikke henger med eller kjeder seg fordi de ikke får de utfordringene de trenger, og disse alternativene er ikke akkurat et godt utgangspunkt for trivsel og mestring i hverdagen.


5.908 elever tatt inn på videregående skoler i Troms etter andreinntaket

Hele 93 prosent av søkerne til videregående skoler i Troms kom inn på førstevalget.

 

Vi må også styrke tidlig innsats med intensivopplæring i lesing, skriving og regning. Dette er helt grunnleggende ferdigheter som er avgjørende for videre læring og ikke minst for å klare seg i livet. Det er ikke godt nok at vi har mest spesialundervisning sent i grunnskolen, for dem som sliter i 9. klasse har gjerne slitt lenge. Klarer vi å ta tak i problemene tidlig vil vi forhindre at elever mister god læring og mestringsfølelse.

Sist men ikke minst er eleven den viktigste personen i klasserommet, men for at eleven skal kunne skinne er læreren helt avgjørende. Kunnskap er stadig i utvikling, og det som gjaldt for noen år siden kan være utdatert nå. Etter- og videreutdanning er derfor et kjempegodt verktøy for å sørge for at de gode lærerne holder seg oppdatert så de kan bli enda bedre lærere.


Fleksibel skolestart til barnas beste

En ny undersøkelse fra Nav viser at de som er yngst i klassen oftere ender opp med å ta imot støtte fra Nav.

 

Det dukker også stadig opp nye digitale hjelpemidler som kan gjøre læringen mer variert og givende. Styrker vi lærernes digitale kompetanse vil de kunne ta i bruk de nye hjelpemidlene slik at undervisningen blir mer variert og utbyttet blir større.

En av de aller viktigste av kommunens oppgaver er å gi barna en god skole. En god skole er en skole hvor alle får den hjelpen og de utfordringene de trenger og hvor alle blir sett så de kan nå nye høyder. En god skole er et sted hvor man trives og opplever mestring.


Svømmeundervisningen flytter inn i Tromsøbadet til høsten: Vil koste seks millioner i året

Det blir dyrere for kommunen når alle elever skal lære seg å svømme i Tromsøbadet, men seksjonslederen tror kvaliteten på undervisningen vil få et betydelig løft.

 

Så kjære førsteklassing, masse lykke til!