Debatt:

Rust opp Nord-Norges infrastruktur, stopp forfallet på fylkesveiene

Jeg blir dessverre ikke overrasket over forfallet på fylkesveiene – det samme skjedde jo med riksveiene de åtte årene SP styrte samferdselsdepartementet, skriver tidligere samferdselsminister Ketil Sovik-Olsen (Frp).

På besøk i Ramfjord: Ketil Solvik-Olsen (andre fra høyre) fotografert sammen med Morten Skandfer (V), Helga Marie Bjerke (Krf), Kent Gudmundsen (H), og Kristian Wilsgård (Frp) i forbindelse med presentasjonen av nyheten om at ny E8 gjennom Ramfjorden var inne i Nasjonal Transportplan i slutten av februar 2017. Da ble det sagt at veien kunne være ferdig allerede i 2021. Det året var det stortingsvalg på høsten.   Foto: Arkivfoto: Christer Pedersen

meninger

Jeg ikke skryte på meg nordnorsk blod. Jeg er Jærbu, har vokst opp uten både Midnattssol og mørketid. Likevel har Nord-Norge en kjær plass i hjertet. I mine 5 år som samferdselsminister fikk jeg gleden av å valfarte i landsdelen. Jeg besøkte så godt som samtlige riks/europaveier, flyplasser, trafikkhavner og jernbanestrekninger. Jeg har minner fra en lang rekke fylkesveier, industri- og transportbedrifter, samfunnshus og boliger.


Etter over 30 års venting gir de klarsignal til ny E8

Allerede i 2021 kan en ny E8 gjennom Ramfjord stå ferdig. Flertallet på Stortinget er nemlig enig om å bruke 2,2 milliarder kroner til veien som Tromsø har ventet på i over 30 år.

 

Mange steder ble det konstatert det var første gang en samferdselsminister kom for å oppleve nærområdet og snakke med innbyggerne. Selv om jeg utvilsomt har et mindre «fargerikt» språk enn vertskapet mitt, var jeg aldri i tvil om at fellesskapet og forståelsen var stor. Landsdelen har enorme ressurser både i folk og natur. Bedre infrastruktur er viktig driver for å utnytte det bedre.


Debatt:

«Ingen konspirasjoner, bare bedre vei»

Regjeringen er opptatt av å bygge en bedre E8, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Erfaringene mine bidro til at veibevilgningene til Nord-Norge nå er mer enn tredoblet. Statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten ivaretas og nye skip settes inn om kort tid. Flyplassene har opplevd betydelige investeringer og vedlikehold for å opprettholde eller øke kapasiteten.

Det gleder meg når man ser økt eksport, blant annet av levende sjømat, fordi infrastrukturen er styrket. Det viser at god infrastruktur styrker næringslivet og lokal verdiskaping.


Samferdselsministeren lover E8-avgjørelse før jul

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har lovd Tromsø kommune og Troms Fylke at det vil komme en avgjørelse om det blir østre eller vestre alternativ for ny E8 i Ramfjord før jul.

 

Men alt er ikke vel. Jeg kjenner meg igjen når mange klager på fylkesveier i dårlig forfatning – jeg har jo opplevd det selv. De må utbedres. Det som derimot skurrer er når Senterpartiet i nord protesterer.

Tidligere minister: Ketil Solvik-Olsen (Frp) har skrevet innlegg om veinettet i Nord-Norge.  Foto: NTB

 

Ka’ farsken!? Det er jo Senterpartiet som styrer over fylkesveiene i nord! Ja, fylkesveiene eies faktisk av fylkeskommunen, ikke regjeringen. Det er oppsiktsvekkende når Senterpartiet later som om det ikke er tilfelle.


Samferdselsministeren lover ny E8 gjennom Ramfjorden før 2021 – men er fremdeles i konflikt med Tromsø-politikerne om trasévalg

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener trasé-striden om E8 ennå holder tilbake utbyggingen av veien – men lover spaden i jorda før neste stortingsvalg.

 

Jeg blir dessverre ikke overrasket over forfallet på fylkesveiene – det samme skjedde jo med riksveiene de åtte årene SP styrte samferdselsdepartementet. Da forfalt også riksveiene i nord, og pengestrømmen til landsdelen var knapt 1/3 av i dag.

Senterpartiets bidrag var i stedet negativt, da de valgte overføre ansvaret for ytterligere tusenvis av kilometer riksveier til fylkene, uten at det fulgte særlig vedlikeholdsmidler med. Senterpartiets forsøk på å kritisere regjeringen blir derfor historieløst.


Samferdselsministeren vil kutte kostnadene før han gir grønt lys til ny E8 gjennom Ramfjord

2,2 milliarder kroner er samferdselsminister Jon Georg Dale villig til å betale for ny E8 gjennom Ramfjord. Nå jobber han med å få «kontroll på kostnadene».

 

Nå viser regnskapstallene at kommuneøkonomien er blant den beste på flere tiår. Man skulle tro det handlingsrommet ble brukt positivt, men fylkesveiene når fortsatt ikke opp på SP/Aps budsjetter. Det gjør de heller ikke i Stortinget.

Arbeiderpartiet fremmet i Stortinget et forslag til alternativt statsbudsjett for 2019 som kraftig økte bilavgiftene men kuttet i fylkesveier. Sps andre makker, SV, vil jo som kjent kutte rundt 5 milliarder kroner fra veibudsjettene, for å prioritere jernbane i sentrale Østlandet. Det er dårlig tilnærming dersom man skal prioritere opp nedslitte veier.


Amundsen ønsker at regjeringa stopper byvekstavtale til Tromsø – og stiller seg bak partiets bom-avtale

Per-Willy Amundsen krevde ny, bompengefri E8 til Tromsø for å støtte videre regjeringsdeltakelse. Nå gir han sitt godkjentstempel til avtalen som skal berge regjeringssamarbeidet.

 

Dersom man nå faktisk skal få orden på fylkesveiene i nord, så trenger man ikke fire år til med lokale rødgrønne politikere som fraskriver seg ansvaret for fylkesveier og infrastruktur.

Man trenger politikere som tar grep, tar ansvar og faktisk prioriterer. FrP gjorde det med riksveiene da vi fikk makt. Jeg vet at mine partikollegaer kribler i fingrene etter å gjøre det samme med fylkesveiene.