Debatt:

Erna – slutt med å mobbe oss som arbeider for jernbane

Statsminister Erna Solberg har lagt seg på en snodig debattform når det gjelder jernbane i Nord-Norge, skriver Einar Sørensen i sitt debattinnlegg.

Reagerer på tonen: Einar Sørensen (Innfelt) reagerer på det han omtaler som hersketeknikker fra statsminister Erna Solberg i debatten om jernbane i Nord-Norge.  Foto: Ronald Johansen

meninger

I en ren mobbestil kaller hun oss som arbeider for jernbane som «gammeldagse» og lidende av «frykt for ny teknologi» når hun foreslår selvstyrte vogntog som fremtidens transportløsning i nord.


Erna Solberg har fortsatt større tro på førerløse trailere enn tog i nord: – Vi må ikke spille på frykten for ny teknologi

Tromsø Høyre ønsker jernbane til nord, men statsministeren tror ikke at fremtidens transportløsning går på skinner.

 

En underlig form for hersketeknikk av en statsminister på lynkjappe besøk hos pinlige berørte partifeller i nord, fordi et overveldende flertall av dem er jernbanetilhengere. Nå settes de i skammekroken av en statsminister som med sin spesielle mobbekampanje kun erkjenner at hun ikke har faglige holdbare argumenter mot en jernbane i dag.


Ny måling: Seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord

En klar overvekt av befolkningen fra sør til nord i Norge er positive til å bygge Nord-Norgebanen, uansett hvilket parti de stemmer på.

 

Det må jo være et alarmsignal i Høyre om at partiets statsminister bevisst bruker nedsettende karakteristikker mot store velgerskarer. Hvordan i all verden skal de drive en fornuftig valgkamp med en slik leder?

Vi ser jo også hvordan stortingsrepresentanter som Kent Gudmundsen Høyre Troms som vegrer med å ta standpunkt, men vil vente på at Samferdselsdepartementet har vurdert Jernbanedirektoratets utredning. Eller det som nå er Aps standpunkt om at partiet er positiv, men før man kan ta stilling så må vi få en ny utredning som kan underbygge berettigelse av bane i nord!


Per-Willy Amundsen (Frp): Ber et samlet Nord-Norge kjempe for gjennomslag for Nord-Norgebanen

Både SV, Frp og Senterpartiet maner til samlet kamp for Nord-Norgebanen. Men de er ikke enige om hvor pengene skal komme fra.

 

Men de og vi andre som tror på jernbane er ikke alene. Nå slår VG med krigstyper opp at 60 prosent av det norske folk vil ha jernbane i Nord-Norge, og størst oppslutning er det i det nordenfjelske Norge med 75 prosent.

Og mer og mer synker nå inn erkjennelsen av at utbyggingen må starte med det undertegnede har skrevet om en integrert bane Harstad-Narvik-Tromsø – Tromsbanen. Slutt å bruke begrepet «sidearm» om Bjerkvik-Harstad. Det er en bane fullt ut på linje med Narvik-Tromsø eller for den saks skyld Oslo-Drammen.


Kommentaren

Av og til er politikk vakkert

Hvis man for et par år siden satte en hundrings på at Nord-Norgebanen skulle være et hett tema i kommune- og fylkestingsvalget i 2019, kunne man bare fortrengt all flyskam og dratt med første fly til Bahamas og levd på rentene resten av sitt liv.

 

De norske halvoffisielle jernbaneforumene med blant annet fylkeskommunene som medlemmer – med Jernbaneforum Nord som dekker Nordlands interesser, holdt et krisemøte tidlig i sommer hos Jernbanedirektøren om kaoset med godstogene.

Denne viktige organisasjonen slår fast at det nå trenges en ny jernbanepolitikk som kan sikre næringslivet konkurransedyktig og miljøvennlig varetransport. Det er i dag ikke mulig der alt tvinges inn på elendige baner, som Nordlandsbanen, og så videre til marerittet Alnabru i Oslo for omlasting til klimagass-osende vogntog, kostbar og kvalitetsforringende transport for spesielt sjømaten.


Kommentar:

Nord-Norgebanen: Støres største miss for åpent mål

Det går alltid et tog – bare ikke til Tromsø. Nå undrer et økende antall nordmenn på hvorfor.

 

Løsningen, sier de norske jernbaneforumene, Nordland inkludert, er internasjonale gods-korridorer fra de ulike landsdelene. Det norsk-svenske jernbanesamarbeidet må trappes opp og Ofotbanen må i Nord-Norge bli en hovedkorridor inn mot den europeiske kjernekorridor i Europa.

Det er helt i tråd med et lite kjent vedtak i Nordland fylkesting i uttalelsen om NTP – nemlig at Nordlandsbanen snarest mulig må moderniseres og elektrifiseres, samtidig som Meråker-banen fra Trondheim-området til Sverige også oppgraderes.

Dermed kan sjømat fra Helgeland rulle på tog rett fra Mosjøen via det svenske nettet til et Europa som tar over 80 prosent av den norske produksjonen.


Debatt:

«Nord-Norge går godt, men...»

Oppsummert: Nord-Norge bør klare seg uten «nymotens» teknologi som jernbane, og så bør vi holde kjeft

 

Det er presis det vi som arbeider for Tromsbanen mener er det eneste riktige i dag. Vi må få en jernbane fra vår region til Sverige.

Men fortsatt har spesielt mange i Nordland store problemer med å trekke den eneste naturlige konklusjon – nemlig at Ofotbanen med dobbeltspor så å si roper på en bane til Harstad og Tromsø. Da kan man virkelig forsvare investeringene på dobbeltsporet Narvik-riksgrensen.


Debatt:

Flytilbud og vei er viktigst for bedriftene i nord

Bedriftene i Troms og Finnmark prioriterer vei og fly. Manglende finansiering av riks og fylkesveier, og et altfor kostbart flytilbud, er den største trusselen for verdiskapingen i det nye storfylket.

 

Slutt derfor om å snakke om et nordnorsk jernbaneprosjekt på 20–25 års varighet og med 133 milliarder som prislapp. Vi får dobbeltsporet på Ofotbanen for cirka 15 milliarder kroner, og Tromsbanen for 70 milliarder – til sammen 85 milliarder om vi bruker Jernbane-direktoratets kalkulator.

Og får vi sjansen skal vi klare denne jobben på 10 år og til en betydelig lavere kostnad blant annet fordi Narvik-Fauske er og blir teknologisk og økonomisk utenfor rekkevidde i dag.


Kommentaren

Regjeringa prioriterer kanskje vei, men ikke ny E8 gjennom Ramfjord

Frp prioriterer vei foran tog. Men i Tromsø prioriterer de ingen av delene.

 

Er det noe som er «gammeldags» så må det være måten norsk jernbane bygges ut og drives på i dag. Her bør statsministeren kjenne sin besøkelsestid og sørge for å få skjelettene ut av skapene i jernbanesystemet og ikke å hindre oss i å koble oss på naboens jernbane som sammen med Europas jernbanenett beundres av en hel verden som det mest moderne og effektive transportsystem som denne kloden har!