Debatt:

Et godt skoletilbud i hele det nye fylket

Katrine Boel Gregussen stiller på valglista til Troms og Finnmark SV i høst.   Foto: Arkivfoto: Carina Hansen/Folkebladet

meninger

Noe av det viktigste vårt nye fylke skal ha ansvar for er videregående opplæring. En viktig diskusjon er hvordan vi skal forholde oss til den ulike praksisen Troms og Finnmark fylker har hatt når det kommer til opptakene til videregående.

SV mener at nærskoleprinsippet skal legges til grunn sånn at vi får en god videregående skole for alle. På den måten unngår vi at de elevene med høyest karakterer fra ungdomsskolen havner på noen få skoler, og de med lavere karakterer havner på andre skoler. I stedet for «fritt skolevalg» (karakterbasert opptak) ønsker Troms og Finnmark SV å sikre et godt desentralisert skoletilbud og prioritere gode og brede linjetilbud i hele det nye fylket.

SV mener at de videregående skolene skal være kolleger, ikke konkurrenter. Videregående opplæring skal ikke være en konkurranse om elevene eller mellom elevene. I Troms og Finnmark skal de videregående skolene være et fellesskap som er til for elevene der alle skal være trygg på at utdanningen og opplæringen er like god, uansett hvor i det nye fylket du bor.

Lokalsamfunn og ansatte fortjener også å vite hva de politiske partiene mener om skolestruktur i det nye fylket. Noen fagmiljøer er små og mer sårbare enn andre, og er ofte utsatt for svingninger i søkertall. Vi har flere eksempler der dårlige søkertall ett år er med på å gjøre det vanskelig å opprettholde samme tilbud året etter.

SV skal bidra til forutsigbarhet for både elever og lærere, ved å føre et skolepolitikk som fører til stabilitet og ikke usikkerhet. SV synes det er viktig å sørge for et godt videregående skoletilbud i hele det nye fylket. Vi mener det er feil at man skal sortere ungdom etter karakterer.

Vi ønsker ikke å sette skolene og ungdommene opp mot hverandre i konkurranse, men heller arbeide for at vi sammen skal skape et så godt skoletilbud som mulig for alle elever i videregående opplæring.