Debatt:

Elevene skal bestemme, ikke politikerne

Vi vil ha verdens beste skole for alle elever. Da må vi også anerkjenne at det ikke er en skole som er verdens beste for alle.
meninger

I dag er det fylkene som bestemmer om elevene skal ha retten til å velge eller ikke. I Finnmark kan elevene velge skole selv, men det kan ikke elevene i Troms og Nordland. Det er både merkelig og urettferdig at noen elever har større valgfrihet enn andre, bare fordi de bor i en annen del av landet.


Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om man ønsker fritt skolevalg eller ikke.

 

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt går alle til valg på å fjerne elevenes rett til å velge skole. I Oslo har det røde byrådet foreslått at en mulig løsning er at elevene kan trekke lodd og håpe på det beste. Denne løsningen håper vi aldri vil komme til Troms og Finnmark. Det er urettferdig for elevene våre.

I andre deler av landet foreslår de å erstatte retten til å velge selv med det de så fint kaller for nærskoleprinsippet. Da er det postnummeret og hvor foreldrene bor som skal avgjøre hvor elevene skal gå på skole.

Dette har også Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt foreslått i nye Troms og Finnmark. Ingen av disse løsningene gir elevene muligheten til å si ifra om hva de selv ønsker. Elevene vet best og er selvstendig til å kunne velge skole selv.


Debatt:

«Høyre kaller det valgfrihet, i praksis er det shopping av studiested, null forutsigbarhet og tvang»

«Fritt skolevalg» er i realiteten et «karakterbasert inntak», dersom man ikke legger inn noen begrensninger, skriver Aps Mari Martinsen Siljebråten og Marta Hofsøy.

 

Fritt skolevalg er en uendelig mye bedre og mer rettferdig løsning, enn et tilfeldig sjansespill venstresiden foreslår. Like viktig som retten til å velge skole er retten til å velge bort en dårlig skole. Kvaliteten på skolene i Finnmark har økt med fritt skolevalg. Skolene må jobbe hardere for å tilby elevene den beste undervisningen. Dette gir elevene en bedre skolehverdag.


 

Fritt skolevalg betyr mest for dem som trenger det mest. Mange elever sier at retten til å velge skole har reddet dem. Mange elever blir fortsatt mobbet på skolen. Mange trives ikke eller er fanget i et dårlig miljø.

Med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiets løsning må elevene gå på skole med de samme menneskene 3 år til. Uansett hvor mye de mistrives. Dette påvirker motivasjonen, kan ødelegge selvtillit og er fullstendig uholdbart.


Debatt:

«Politikere burde ikke blande seg inn i ting de ikke har greie på»

Den nye regionen Troms og Finnmark bør gi elevene muligheten til selv å bestemme hvilken skole de skal gå på, mener Benjamin Furuly (H).

 

Vi vil ha verdens beste skole for alle elever. Da må vi også anerkjenne at det ikke er en skole som er verdens beste for alle.

Høyres forslag viser at det har noe å si hvem som styrer både fylkene og Norge. Hvis du vil velge skole selv – da må du stemme Høyre.