Debatt

Vi støtter fornuftige reguleringer

Vi ønsker å gjøre to ting samtidig, nemlig å nå klimamålene våre samtidig som vi fortsetter å bidra til verdiskapning langs kysten.
meninger

Statsminister Erna Solberg tok i mandagens avis til orde for en fornuftig regulering av cruisenæringen i Norge og internasjonalt. Det er en tankegang vi støtter, og gjerne bidrar til.


Solberg oppfordrer til å ta diskusjon om mindre cruiseturisme lokalt

Misnøyen om veksten i cruisenæringa har spredt seg fra vestlandet til Nord-Norge. Solberg vil ha mer miljøvennlige cruisetrafikk, men vil ikke regulere for raskt.

 

La meg først begynne med noen grunnleggende betraktninger om cruiseturisme i Norge. Cruiserederiene er svært opptatt av gode relasjoner og tett kontakt med de destinasjonene passasjerene våre besøker. En god dialog med lokalsamfunn der vi utvikler tilbud og aktivitet på land på lokalsamfunnets premisser, er en viktig del av det vi kaller destinasjonsutvikling.

Samtidig må vi erkjenne at fasilitetene på land er for dårlige enkelte steder, spesielt på små steder. I tillegg vet vi at det er problematisk om for mange passasjerer går i land samtidig. Trengsel og køer skaper dårlige opplevelser for både lokale innbyggere og de besøkende.

Der hvor det er hyggelig å bo, er det også hyggelig å være gjest. Vi er derfor helt enig med statsministeren når hun peker på lokale avtaler og reguleringer for å forbedre situasjonen. Vi er klare for å samarbeide med lokale myndigheter om dette.

Det er også åpenbart for alle at klimaavtrykket fra vår næring – i likhet med en rekke andre næringer – er for høyt slik det er i dag. Vi må redusere det, og jobber hardt for å få det til. Vi har forpliktet oss til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Svovelutslippene blir redusert med 85 prosent fra 1. januar 2020 som følge av nye drivstoffblandinger, og NOx-utslippene reduseres stadig som følge av overgang til miljøvennlig naturgass, og økt bruk av landstrøm.

Til neste år er det planlagt utslippsfrie innseilinger til cruisehavner i Norge ved hjelp av batteridrift. Med fornybar strøm fra norsk vannkraft, lagret i batterier produsert i Bergen. Næringen blir stadig mer bærekraftig.

En gjennomsnittlig cruiseturist slipper ut om lag 0,82 tonn co2 som følge av båtreisen. Det er omtrent halvparten av hva en nordmann på sydentur slipper ut som følge av sin flyreise. Cruiseskip står for 0,2 prosent av verdens globale utslipp, og om lag 15 prosent av utslippene fra norsk innenriks skipsfart. Slike tall gir neppe grunnlag for å karakterisere cruisenæringen som en miljøversting slik som iTromsø gjør i mandagens avis.

Det er også viktig å huske på at cruisepassasjerene legger igjen om lag 3 milliarder kroner når de går i land. I tillegg legger næringen igjen over en kvart milliard kroner i skatter og avgifter. Samtidig bygges det miljøvennlige og moderne cruiseskip til en verdi av over 12 milliard kroner ved norske verft. Næringen bidrar til stor verdiskapning langs hele kysten.

Vi ønsker å gjøre to ting samtidig, nemlig å nå klimamålene våre samtidig som vi fortsetter å bidra til verdiskapning langs kysten. Skal vi klare det trenger vi fornuftige reguleringer som er ambisiøse, men også oppnåelige. Slike reguleringer må bli til i en konstruktiv dialog mellom nasjonale og lokale myndigheter og næringen selv.

Vi i cruisenæringen er klar til å bidra. Vi ønsker fornuftige reguleringer velkommen.