Valgkronikk:

«Vi må styrke Tromsø for fremtiden!»

Mye er ugjort, og det skal jeg gjøre noe med, skriver Venstres ordførerkandidat Morten Skandfer.

ORDFØRERKANDIDAT: Morten Skandfer (V). Foto: Håkon Steinmo 

meninger

Jeg har vært folkevalgt for Venstre i denne fireårsperioden, i kommunestyret og formannskapet. Jeg har lært mye om hvor forskjellige liv innbyggerne lever, hvor ulike behovene er og hvor store og mange muligheter vi har. Og ikke minst; at det er mye ugjort. Det vil jeg gjøre noe med, flytte løsningene i den retningen jeg mener er best for kommunen. Det skriver jeg om her.

Da jeg bestemte meg for å jobbe politisk, falt valget på Venstre som hadde de største ambisjonene for kollektivtrafikk, med visjoner og planer for buss, bybane og tog. Nå bruker jeg engasjementet daglig i politisk arbeid for en bedre byutvikling med tryggere veier, renere luft, mindre køer og bedre kollektivtrafikk. De klimastreikende ungdommene gjør inntrykk.


 

Derfor er jeg for en byvekstavtale med staten, som jeg mener er tidenes sjanse til å ta igjen et etterslep i trafikken og virkelig satse på kollektiv, gange og sykkel. Med ekspressbusser, små nabolagsbusser og busser til idrettsanleggene. Det skal være lett å velge kollektivt, ikke alle kan forventes å sykle eller gå. Mye har blitt bedre, og mye gjenstår. Jeg vil ha bru til Kvaløya via Håkøya, forutsatt at det utløser grønne nye bydeler. En dag skal vi ha bybane også. Jeg skal jobbe hardt for at finansieringsløsningene blir så rettferdige og levelige som mulig for befolkningen.

Vi står på terskelen til en ny tid, der klima- og miljøhensyn kommer til å veie tungt. I dag er vi i nord nesten helt avhengige av fossil energi til all transport. Det er en stor sårbarhet. Derfor har jeg jobbet for mer jernbane i et moderne lavutslipps transportnett i nord. Det er viktig for verdiskapning, arbeidsplasser, samfunnsbygging. Hvis ikke nå, når?

Jeg har fått være med å starte den lille snøballen og den rullet til en stor ball gjennom sommerens jernbanedebatt. Nå skal vi ta det videre i den regjeringen Venstre sitter i, jeg vil få Nord-Norge og Tromsø på skinner! Transport er viktig for næringslivet, vi må skape 2000 nye private arbeidsplasser og verdier til samfunnet. Da må Tromsø være mer ja-kommune, for gründere og etablerte bedrifter.


Valgkronikk:

Vi må gjøre noe for ungdommen vår

Noe skjer blant de unge i Tromsø. Politiet, lærere og fritidsledere har slått alarm. Nå er det opp til oss politikere å lytte – og å gjøre noe.

 

For mange er hverdagen utfordrende. Kommunens tjenester er viktig for alle, ikke minst innen pleie- og omsorg. Noen få velger at andre enn kommunen utfører tjenesten. Man skal kunne skifte det som ikke fungerer, det handler om verdighet og kvalitet. Som lege har jeg sett det på nært hold. Jeg er sterkt imot at denne valgfriheten fjernes, slik dagens politiske ledelse har avgjort.

Jeg er også kritisk til den dårlige økonomiske styringen av kommunen de siste fire årene, nå trengs mange tiltak over flere år for å snu skuta, ikke minst få ned sykefravær og vikarbruk, forenkle og kutte unødig byråkrati og bruke ideelle og frivillige organisasjoner mer aktivt enn i dag.

Tromsø by har vokst mye, nå må byen utvikles smart. Fortetting må skje med vett, vi må bruke arealene mer bevisst. Vi må ha økt fokus på omgivelsene, det vi bygger og fellesarealene. Det må bygges nok boliger med gode kvaliteter, med hverdagens tilbud enten nært eller lett å nå; som flere idrettshaller i bydelene. Jeg vil ha gode grøntområder og fastsette grensen til Tromsømarka. Det skal bli enklere å leve i Tromsø.

Tromsø trenger en ny kurs. Jeg vil gjøre en innsats. Derfor stiller jeg til valg for Venstre.


Valgkronikk:

«Reisetips fra Rødt»

Reiseliv- og turismenæringen er særlig avhengig av tillit hos befolkningen og i lokalsamfunnene i kommunen vår. Det krever mer handling og tydeligere krav fra oss lokalpolitikere.