Debatt:

Ja til en enklere hverdag langs kysten – nei til økt moms på flyreiser

Troms og Finnmark Arbeiderparti vil ikke ha økt moms på flyreiser.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Regjering har lagt fram et forslag om å øke momsen på flyreiser. Widerøe varsler at konsekvensen blir færre flyruter langs kysten.

Vi ønsker å styrke bosettinga i hele nord – fra vidda til kysten. Folk i Mehamn, Hasvik eller Sørkjosen er like viktig som de som bor i Alta, Tromsø eller Harstad.

Reisebelastninga for folk i distriktet er allerede stor. Dersom flytilbudet skal bli enda dyrere eller forsvinne er det nok et lodd i svekkingen av bosettinga i distriktene.

Det er en åpenbar utfordring med flyreiser. Klimautslippene. Arbeiderpartiet mener man må tenke flere tanker samtidig. Vi vil arbeide hardt for elektrifisering av kortbanenettet. Det vil gi nye muligheter for å tenke økt flytrafikk i framtida. Det er ingen grunn til å skamme seg over å fly, men vi må få ned klimautslippene.

Det er åpenbart mangel på kunnskap når flyreiser fra Mehamn til Tromsø sammenlignes med langweekend i Praha. Vi som bor her oppe vet at rutene brukes for å delta i det ordinære samfunnsliv; besøk hos spesialisthelsetjenesten, utdanning og møter som ikke kan løses digitalt.

Arbeiderpartiet vil gjøre det enklere for folk i hele landet. Vi vil fjerne flyseteavgiften, endre på avgiften for start og landing og gjøre det enklere for pendlere ved å øke pendlerfradraget.

Vi skal lage løsninger, ikke skape problemer for dem som bor i distriktene.