Valgkronikk:

Valget 2019 – et valg for fremtiden?

Barbara Vögele (MDG) skriver om fellesskapets rolle i å skape godt klima.

reiser kollektivt: MDGs Barbara Vögele reiser gjerne på den mest miljøvennlige måten som mulig. Her er hun fotografert sammen med sønnen Emil. (15). 

meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Barbara Vögele

Alder: 51

Sivilstatus: Samboer, to barn (gutter på 12 og 15)

Yrke/utdanning: Biolog

Bosted: Øvre sentrum

Transportmiddel til jobb: gange, sykkel

Å gjøre Tromsø mer bærekraftig handler ikke bare om kutt i klimagassutslipp, det handler i høyeste grad om å skape en menneskevennlig helhet. FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Tromsø har vi formulert 17 spesifikke Tromsø/mål som gir en ny og konstruktiv tilnærming til kommunens økologiske og økonomiske bærekraft. For å oppnå bærekraftsmålene trengs det politikk på alle områder, skole, helse og omsorg, byutvikling, jordbruk, fiskeri, samferdsel, næring og så videre. Uten helhetlig politikk vil løsningene være mangelfulle.


Valgkronikk:

«Vi må styrke Tromsø for fremtiden!»

Mye er ugjort, og det skal jeg gjøre noe med, skriver Venstres ordførerkandidat Morten Skandfer.

 

Vi vil i fellesskap jobbe for en kommune med levende nabolag, der færre er ensomme og der flere har god tid til venner og familie. Der ungene kan leke trygt ute og gå og sykle til skolen med frisk luft i lungene. En kommune hvor vi fortsatt kan gå tur i Tromsømarkas og fjellenes unike natur, bade og fiske i fjordene.

En kommune som tar globalt ansvar og bidrar til at færre drives på flukt, at klimagassutslippene reduseres og økosystemene bevares, slik at også de som kommer etter oss kan få gode liv.


Valgkronikk:

«Småbarnsfamilier er ikke A4»

Marlene Bråthen (Sp) skriver om hva partiet gjør og vil gjøre for Tromsøs barnefamilier.

 

Snakk med barn og ungdom! Hør hva de virkelig er bekymret for. Snakk med dem om fremtiden, om hva de mener bør gjøres. Snakk med dem om hva som betyr noe for dem.

Jeg tror du vil bli overrasket over svarene og kunnskapsnivået!

Vi vet at det er størst vilje til endring blant barn og ungdom, det har det vært i alle generasjoner. De unge ser mulighetene fordi de ikke er så fastgrodd i rutiner, faste rammer og forpliktelser som vi voksne er. Vi bør la oss inspirere av deres mot, positivitet og deres klokkertro på at endring er mulig og at endring faktisk er bra fremfor å fokusere på problemer og begrensninger.


Valgkronikk:

«Vi må styrke Tromsø for fremtiden!»

Mye er ugjort, og det skal jeg gjøre noe med, skriver Venstres ordførerkandidat Morten Skandfer.

 

Har du mulighet, kom ned til Rådhuset, kl. 11.00 30. august eller en annen fredag. Se og opplev klimastreikende ungdommer, les bannere, snakk med dem og la deg inspirere. Svar når de spør deg om hva DU gjør for miljøet. Si det når du ikke helt vet hva du skal gjøre. Si det når du kjenner at det er for stort for deg alene. Svar dem ærlig, og la deg bevege av den kraften som oppstår når det er mange som vil.

Fordi det her klarer ingen alene, det klarer vi sammen!

Det viktigste du kan gjøre i år, er å stemme på et parti som er villig til å ta klima- og miljøkrisen på alvor og som vil føre en politikk med den erkjennelsen i bunn. Det har du kanskje aldri gjort før, men gjør det i år, gjør det for barna dine. Fortell dem at du har stemt på et parti som setter klima og miljø først, fordi det er grunnlaget for et bærekraftig samfunn, at du har stemt grønt!


Valgkronikk:

Tromsø – byen med rom for alle?

Hvordan vi tar vare på de svakeste når ulikhetene øker, viser om Tromsø er en by med rom for alle.

 

Og du som er ung velger: Vet du at valgdeltakelsen ligger under 40 prosent for de under 25 og på rundt 70 prosent for de over 45 år. Hvem skal bestemme over fremtiden din? Fossilpartiene har fortsatt flertall i det politiske landskapet. Vil du ha endring? Stem! Stem for din egen generasjon, stem for et parti som har viljen og mot til endring. Ikke overlat valget til de over 45, fordi hver eneste stemme som ikke blir brukt er en stemme mot endring.

Skal du stå på sidelinjen og la ting skje eller vil du ta tak i fremtiden? Godt valg!


Valgkronikk

Når er man gammel nok til å bestemme selv?

Det er viktig å huske på at den kommunale løsningen, uansett hvor god den er, ikke nødvendigvis passer alle brukerne.