Debatt:

«Vi må alle bidra for trygge veier»

Vi stemmer Venstre, blant annet for å sikre at Tromsø får en byvekstavtale med økt trafikksikkerhet som resultat, skriver Marie Fangel og Eigil Thorsen.

Foto: Ronald Johansen 

meninger

Vi stemmer Venstre blant annet for å sikre at Tromsø får en byvekstavtale med økt trafikksikkerhet som resultat.

Etter å ha kjørt med bil Norge på langs på E6 og E18 i år og for 2 år siden til Telemarkskysten, har vi gjort oss noen refleksjoner. Det er enorme veiarbeider på gang over lange strekninger, og det er åpnet flere lange strekninger med ferdig vei. Vi lar oss imponere over den meget høye standard og den gode fremkommeligheten disse veiene får og til dels har fått. Det vi legger spesielt merke til er det høye sikkerhetsnivået på de ferdige strekningene.

Vi har passert mange bomstasjoner særlig på E18 i Vestfold og E6 nord for Oslo. I Vestfold er veistandarden fantastisk bra med tillatt hastighet på 110 km/t. Vi har skjønt at en slik standard får ikke bilistene løst raskt, uten at det er et spleiselag. I Vestfold er det omtrent ingen alvorlige ulykker lenger! Tidligere var vi hvert år vitne til, på Dagsrevyen, å se fakkeltenning for å minnes alle de drepte på E18.

Vi synes Fremskrittspartiet og Bompengepartiet overhodet ikke tar inn over seg sikkerhetsaspektet og bevaring av liv, ved å få til en rask utbygging av veiene. Dette er kun mulig ved et spleiselag!

Hvilke veier skal de som stemmer på disse partiene kjøre, når de ikke vil bidra med bompenger eller helst GPS løsning, for å trygge sikkerheten på en rask måte? Det blir vel veiene på Reinøya eller i Middagsbukt det?