Debatt:

Bedre omsorg for spedbarn og gravide i nord!

Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktene trygg oppfølging på vei til sykehus. 18 prosent av kommunene i Norge mangler fungerende følgetjeneste, og situasjonen er verst i nord, skriver Katrine Boel Gregussen (SV).

Katrine Boel Gregussen. 

meninger

Det går et fødsels- og barselopprør gjennom landet. Det er ikke så veldig rart. Fødeavdelinger legges ned, følgetjenesten for gravide blir dårligere og fødeavdelingene har store krav til økonomisk innstramming.

Det planlegges for tidlig hjemsending av barselkvinner samtidig som bare halvparten av landets kommuner har ansatt kommunejordmor.

Ingen kan garantere for at en fødsel ikke skal gjøre vondt. Men vi kan gjøre vårt beste for at den skal oppleves trygg og god. Alle som har født, eller på nært hold sett en kvinne i aktiv fødsel forstår hvorfor lang reisevei og flere transportfødsler er noe vi bør unngå.

For selv om det i de fleste tilfellene går bra, er det å føde under transport en utrygg og ubehagelig opplevelse vi skal unngå så langt det går. I nye Troms og Finnmark fylke mangler 18 kommuner følgetjeneste. Det er en skam. Kvinner som har over mer enn en halv times reisevei fortjener i det minste å bli fulgt av en jordmor.

Et godt møte med jordmor, helsesykepleiere og barnepleiere kan utgjøre hele forskjellen for kvinner i en av de mest sårbare periodene av livet. Med nok tid og riktig kompetanse kan de redusere fødselsdepresjoner, styrke selvtillit, veilede foreldre og gjøre den første tiden med spedbarnet til en trygg og god tid for mange mødre.

I ei tid der høyreregjeringen korter ned liggetiden på sykehusene og jordmødre roper varsko om at de ikke har nok jordmødre på jobb, øker ansvaret for en god barselomsorg i kommunene. Det ansvaret vil vi ta.

Det krever vilje å satse de store pengene på de små menneskene. I SV er vi tydelige, vi ønsker å styrke helsetilbudet til fødende kvinner og øke andelen faste og hele stillinger i svangerskaps-og barselomsorgen. Trygg fødsel gir en trygg start på livet.