Debatt:

Høyre-svik på E8 mot velgerne

Frp har vunnet en stor seier for Tromsø med bompengefri E8. Dessverre ser det ut til at Høyre ødelegger den store gaven til Tromsø ved å flytte E8 til vestsida av Ramfjorden, mener styret i Tindtunnelen.

Terje Walnum 

meninger

Vestre E8 innebærer bru over Ramfjord med delvis gjenfylling av fjorden. Den gode forbindelsen til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen blir forkastet, og de fleste får lengre kjørevei med vestre. Høyres kuvending nå ligner på lokalt politisk selvmord.

E8 vest ble forkastet av det borgerlige byrådet i 2011. Etter mange års protester og forsinkelser fra veisjef Naimak ble østre stadfestet som endelig planløsning i regjeringsvedtak av Høyre og Frp i 2015. Dette har vært gjeldende planvedtak helt til nå, og det gjelder fortsatt.

Hvis Høyre nå skal forkaste gjeldende planvedtak og lage en ny planprosess, så kaster de E8 ut i en ny 3–5 års forsinkelse. Er det mulig at Høyre og regjeringen vil prøve på et slikt tapsprosjekt?

Ifølge Nordlys er en rapport fra Vegvesenet/Nye Veier fra oktober 2018 grunnlag for Høyres kuvending. Rapporten hevder at vestre E8 koster cirka 500 mill. mindre enn østre E8. Den inneholder mye lignende oppspinn.

Vi har sett denne rapporten og den er offentlig. Den har vært imøtegått i avisene og i mailer til departementet. På kartet ser vi at E8 østre kombinert med Tindtunnelen fører til at planlagt E8 får avkuttet parsellen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett. Besparelsen på E8 blir cirka 900 mill. kr. Dette beløpet har veivesenet «glemt» å trekke fra i rapporten.

Selve Tindtunnelen, dobbeltløps med 4 kjørefelt og 10,5 km, har Vegvesenet oppgitt vil koste 4,7 milliarder kr. Riktig beløp i 2018-prisnivå er 2,6 milliarder. Det baseres på detaljert kostnadsoverslag fra Rambøll Norge AS i 2012 som er indeksregulert til 2018 med offisielle anleggsindekser for tunnelbygging.

Vestre E8 må eventuelt få en trase fra Laukslett via Sandvikhøyden til Tromsdalen sentrum, dvs. over 15 km lengre enn Tindtunnelen m/østre E8. Denne traseen er helt uavklart og uten fastpunkter med noen antydninger om kortere tunneler omkring Sandvikhøyden og Kubergan. Traseen må fremføres langs Søndre Tromsøysundet til Tromsdalen sentrum hvor en god del av veien må bli 4-felts. Dette er ikke kalkulert.