Debatt:

Sp driver klimapolitikk i praksis, ikke bare i teorien

Er det virkelig dårlig klimapolitikk å legge til rette for at folk kan bo i Nord-Norge og utenfor storbyene, slik Stig Jakobsen påstår med store utropstegn i iTromsø, spør nestleder i Senterpartiet.

Nestleder: Anne Beathe Tvinnereim er nestleder i Senterpartiet. Her avbildet under landsmøte på Hamar i vår.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

meninger

Senterpartiet ønsker billigere priser på kortbanenettet, men gjør det oss til miljøverstinger?

Jakobsen påberoper seg «sannheten» om Senterpartiets miljøpolitikk, men har gått glipp av de mest elementære konfliktlinjene i miljødebatten i dagens Norge.


Kommentaren:

Norges minst miljøvennlige parti

Sannheten Sp forsøker å gå stille i dørene om.

 

Skal vi vinne klimakampen må politikken funke for vanlige folk. Også for oss som bor i nord, vest eller bare grisgrendt. Alternativet blir en polarisering av politikken, der klimaet blir den største taperen. Bompengedebatten i årets valgkamp er det beste eksempelet på det.

Vi trenger rett og slett en rettferdig omstilling, der kostnadene ved klimapolitikken fordeles rettferdig både sosialt og geografisk. Senterpartiet foreslår blant annet i vårt alternative budsjett for 2019 å fjerne flyseteavgiften på fly under 20 tonn. Da vil vi skjerme de mindre flytypene, samtidig som fly på ruter der det finnes alternativer må betale mer.

Vi løser ingenting ved å nekte folk å kjøre bil eller fly. Løsningen er å sørge for at folk i distriktene får tilgang på klimavennlig teknologi først. Derfor må Norge gå i bresjen for et elflyprogram på kortbanenettet, vi må presse fram økt bruk av biodrivstoff i flytrafikken og vi må sørge for at nullutslippsbiler på bygda har både firehjulstrekk og bagasjeplass uten å koste skjorta.

Jakobsen påstår også at Sp er MDGs motpol. Vel, i mange klimasaker der Sp og MDG står mot hverandre er det Sp som står på klimaets side. I sak etter sak opplever vi for eksempel at MDG motsetter seg nødvendige tiltak for å produsere fornybar energi.

I mange kommuner er det Senterpartiet som kjemper for mikrokraftverk, aktiv skogskjøtsel for økt CO₂-opptak eller skogsbilveier som er nødvendige for å hente råstoff til bioenergi, bare for å nevne noe. Matproduksjon må skje på norske ressurser. Det er bedre for miljøet å spise norsk lam enn å importere veganske råvarer.

Noen må stikke fingeren i jorda og være ærlige på at miljø- og klimapolitikken er full av dilemmaer. MDG vil ha ja takk, begge deler – både vern og fornybare løsninger. Det går ikke i hop – vi må ha en bærekraftig høsting av naturen hvis vi vil ha fornybare løsninger.

Og ikke minst – folk må fortsatt bo der naturressursene finnes, og da trenger vi både fly, bil og spredt bosetting utenfor kollektivknutepunktene.