Debatt:

Skittenelv skole skal bestå!

Familiene i distriktet bør ikke måtte leve fra budsjettvedtak til budsjettvedtak under en konstant trussel om nedskjæringer, mener Ragnhild Berg Nilsen, varaordførerkandidat Høyre.

vil bli varaordfører: Ragnhild Berg Nilsen i Høyre. Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Nok en gang er Skittenelv skole foreslått redusert på grunn av kommunens dårlige økonomi. Nok en gang må politikerne ut på redningsaksjon for å redde en helt sentral del av en kommunes tilbud til sine innbyggere.

Dette skaper en uholdbar situasjon for familiene som er berørt.

Tromsø kommune er mye mer enn Tromsø by. Det skaper ikke akkurat vekst i distriktene når de som velger å bosette seg andre steder enn Tromsøya konstant må leve under en trussel om at helt sentrale deler av kommunens tilbud til de som innbyggere skal legges ned.

Vekst krever stabilitet, og hvem vil vel ønske å bosette seg på et sted som kommunen har bestemt at det skal være vanskeligere å være en familie? Familiene i distriktet bør ikke måtte leve fra budsjettvedtak til budsjettvedtak under en konstant trussel om nedskjæringer.

Som alle andre barn fortjener barna i Skittenelv og omegn en skole i nærområdet sitt. En skole de ikke må busse lenge for å komme til og som de ikke konstant må frykte for at skal forsvinne.

La en ting være klinkende klart: kommunens dårlige økonomi skal ikke gå ut over barna. En forutsetning for å kunne bo og arbeide i hele kommunen er at det er at skolen, barnehagen, helsetjenestene og infrastrukturen ikke bare er tilpasset sentrum.

Derfor vil Høyre bevare Skittenelv skole.