Debatt:

De Grønnes satser på distriktene – hvorfor er ikke Senterpartiet med på laget?

Ordførerkandidat: Barbara Vögele i MDG. Arkivfoto: Tom Benjaminsen 

meninger

Nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, svarer sjefredaktør Stig Jakobsen i iTromsø, med å påstå at Miljøpartiet De Grønne ikke står på klimaets side.


Debatt:

«I mange klimasaker der Sp og MDG står mot hverandre er det Sp som står på klimaets side»

Er det virkelig dårlig klimapolitikk å legge til rette for at folk kan bo i Nord-Norge og utenfor storbyene, slik Stig Jakobsen påstår med store utropstegn i iTromsø, spør nestleder i Senterpartiet.


Det er greit at Sp er uenig med redaktøren, men når Sp påstår at vi i De Grønne ikke har en klimapolitikk «der kostnadene ved klimapolitikken fordeles rettferdig både sosialt og geografisk», så blir det for dumt.


Kommentaren:

Norges minst miljøvennlige parti

Sannheten Sp forsøker å gå stille i dørene om.


I Tromsø har Senterpartiet ikke kommet med ett eneste selvstendig forslag i kommunestyret de siste fire årene. Det eneste de er med på er fellesforslag sammen med høyresiden. Velgerne i Tromsø vet egentlig ikke hva Sp sin egen politikk betyr praktisk sett, bortsett fra at de er enig med høyresiden.

De Grønne har derimot kommet med en mengde forslag. Forslag som viser en god distriktspolitikk. At vi står for en rettferdig fordeling som gagner de svakeste. Og selvsagt en haug med forslag som forbedret Klima-, miljø- og energiplanen til by og distriktskommunen Tromsø.

Men det mest underlige er at forslaget vårt om en verneplan for matjord og oppdatering av beitebruks- og landbruksplan klarte Senterpartiet å stemme mot!


Kommentaren:

«Et Arbeiderparti’ og Høyre totalt på felgen, åpner for kombinasjoner vi aldri tidligere hadde tenkt over i tromsøpolitikken»

Hvem blir ordfører i Tromsø etter høstens valg? Svaret er ikke nødvendigvis så enkelt som man kanskje skulle tro, skriver Stig Jakobsen.


Miljøpartiet De Grønne er det partiet på Stortinget som har foreslått den beste klimapolitikken for distriktene. Vi har blitt nedstemt på å innfri kravet som bondenæringen har bedt om i landbruksoppgjøret. Vi har foreslått en massiv satsing på smartere jordvern som ville ha sikret den beste matjorda, slik at bøndene har gode arealer i fremtiden.

Når Tvinnereim mener De Grønne er negativ til skogsveier så er det en forenklet fremstilling. Det vi har stemt for er at regjeringen må gjeninnføre forbudet mot subsidiering av skogsbilveier inn i villmarkspregede områder.

Det er spesielt at Sp kan være imot dette når FNs naturpanel har advart mot nedbyggingen av artsmangfoldet. Disse tre eksemplene som Sp har stemt imot viser at De Grønne har en balansert forståelse av hva som skal til for å harmonisere mat- og artsmangfold-politikk som innfrir flere motstridende interesser.


Dette betyr den nye bompengeavtalen for Tromsø

Regjeringspartiene er enige om en ny bompengeavtale, men i Tromsø hersker det stor usikkerhet om hvilke konsekvenser den vil få.


Videre så mener Sp at «vi løser ingenting ved å nekte folk å kjøre bil eller fly». Dette er kroneksempelet på å være imot noe som ingen står for.

Miljøpartiet De Grønne var det første partiet som seriøst foreslo å elektrifisere flynæringen og vi har foreslått å fjerne flyseteavgiften for konsesjonsrutene og der det ikke finnes alternativer. Eksempelvis på Finnmarkskysten og mellom Oslo og Tromsø.

Vi er også partiet som aktiv har foreslått å finansiere ett sammenhengende ladenett i hele Norge, slik at elektrisk bilbruk blir et alternativ i distriktene og ikke bare i byene.


MDG mest fram på ny kommunemåling

MDG får en oppslutning på 7,9 prosent på den nye kommunemålingen til Amedia og Nettavisen. Partiet har størst framgang fra valget i 2015 og går forbi Frp.


Nestleder i Senterpartiet understreker at man i Senterpartiet ikke klarer å få to ting til å henge sammen – både vern og fornybare løsninger. Dem om det.

De Grønne har lokalt og på Stortinget hatt flere forslag som akkurat gjør dette.

Det eneste som ikke henger i hop er at Sp aktivt stemmer imot tiltak som i praksis ville ha utviklet Norge til en moderne velferdsstat, som gir aktivitet og nye arbeidsplasser i distriktene, i harmoni med klima og naturmangfoldet.