Debatt

Hvor ble det av tillitsreformen, Ap, SV og Rødt?

Ap, SV og Rødt flytter altså myndigheten for tildeling av tjenester kun ned ett ledernivå, og ikke ut i tjenesten slik de lovet!
meninger

I valgkampen for fire år siden var nedlegging av Tildelingskontoret og innføring av tillitsreformen Ap sin største og viktigste sak.

I kommunestyret 28. august, siste kommunestyret før valget, skulle kommunestyret i Tromsø endelig endre vedtaksmyndigheten for tildeling av helsetjenester. Det har altså tatt Ap hele fire år å utrede for dem en av de viktige sakene inneværende periode.

Ap, SV og Rødt har de siste årene snakket ekstremt høyt om hvor bra det blir når de ansatte som jobber ytterst i tjenesten skal få tillit og ansvar for tildeling av tjenester, med tett og nær kjennskap til brukerne sine varierende behov for hjelp.

Hvor stor må ikke skuffelsen derfor være, når vedtaket som ble fattet i kommunestyrets flertall bestående av Ap, SV og Rødt, likevel ikke gir den tillit og myndighet til ansatte som forespeilet gjennom hele denne perioden.

Modellen de nå har vedtatt betyr at det sentrale tildelingskontoret med en bred tverrfaglig kompetanse legges ned. I stedet blir det opprettet mindre tildelingskontor underlagt den enkelte seksjonsleder. Ap, SV og Rødt flytter altså myndigheten for tildeling av tjenester kun ned ett ledernivå, og ikke ut i tjenesten slik de lovet! Vedtaket betyr også at det fremover vil være saksbehandlere som ikke jobber nært brukerne som skal tildele tjenester.

Var det ikke nettopp dette som skulle endres på? Det har i realiteten ikke skjedd noen praktisk endring, selv om Ap, SV og Rødt benevnet dette som en tillitsreform.

De ansatte som kjenner brukerne ble lovet tillit og myndighet til å gi tjenester ut fra sin faglige vurdering, men etter fire år med venting er de gitt ett prinsippvedtak om at om Ap, SV og Rødt likevel ikke har tillit til dem for å gjøre disse vurderingene. Dette er å føre de ansatte ute i tjenesten bak lyset!