Debatt

En av de viktigste investeringene vi i Høyre vil gjøre i neste periode er å bygge nye Tromsdalen skole

I altfor lang tid har man utsatt renovering av den over 60 år gamle skolebygningen og derfor mener Høyre det i neste periode må tas et skikkelig grep og bygges en helt ny skole.

Markus Akselbo, leder i Tromsø Høyre.  Foto: Martin Lægland

meninger

Politikk handler ofte om å velge hvilke metoder man vil bruke for å løse samfunnsoppgaver. Vi i Høyre vil eksempelvis løse utfordringer i utdanning, helse og samferdsel med tidlig innsats i skolen, valgfrihet og fritt brukervalg i eldreomsorgen samt konkurranse og offentlig-privat samarbeid i utbygging av veier og infrastruktur. Men valget i Tromsø står også om hvilke store investeringer vi vil prioritere til tross for en vanskelig kommuneøkonomi.

En av de viktigste investeringene vi i Høyre vil gjøre i neste periode er å bygge nye Tromsdalen skole. Skolen er Tromsøs største barneskole med nesten 500 elever og er dessverre i like begredelig forfatning som kommuneøkonomien i Tromsø.

I altfor lang tid har man utsatt renovering av den over 60 år gamle skolebygningen og derfor mener Høyre det i neste periode må tas et skikkelig grep og bygges en helt ny skole.

Vi støtter forslaget om å bygge den nye skolen i tilknytning til friarealene i Tromsdalen. Vi vil bygge skolen med adkomst fra den nye Arthur Arntzens vei, som det borgerlige byrådet fikk bygget inn til TUIL Arena i forrige kommunestyreperiode.

På denne måten sikrer vi en langt tryggere skolevei for elevene og en bedre trafikkflyt i Tromsdalen. Etableringen i dette området gir også skolen og elevene en nær tilgang til naturen og lysløypa, samt viktige områder som Pølsesvevet og TUIL Arena.

Ved å bygge den nye skolen i tilknytning til friarealene inne i Tromsdalen, frigis også arealene fra den gamle skoletomta hvor kommunen både kan utvikle til boliger, lekeplass og parkområder for hele Tromsdalens befolkning.

Utvikling og salg av boligtomtene her kan både gi ettertraktede boliger i bydelen, samt finansiere mye av den nye skolen.