Debatt

Forskjellen på oss og «de andre»

I motsetning til de andre «nei til bomring»-partiene mener vi at innbyggerne og kommunens ansatte trenger å bli skånet fra privatisering.

Ann Sissel Enoksen, ordførerkandidat for By- og landlista 

meninger

På flere av våre stander nå på lørdagene har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger for at vi både er motstandere av å gjerde inn Tromsøya i bompenger og samtidig opptatt av et godt offentlig tjenestetilbud, og boligbygging i distriktene. Så er det også noen som har trodd at alle som sier «nei til inngjerdingen av Tromsøya» holder til i det blå politiske landskapet. Men, her er det noen betydelige politiske forskjeller på oss og «de andre».

«Likheten» mellom oss og «de andre» nei-til-bompenger-partiene er den massive motstanden mot å gjerde inn Tromsøya i bompenger. Dette fordi vi deler en felles oppfatning om at innbyggerne i kommunen vår ikke må bli utsatt for den store økonomiske merbelastningen som innføring av bompenger på Tromsøya vil føre til, selv om det akkurat nå kan se noe lysere ut på bompengefronten.

En av de tingene jeg brenner for er boligbygging og vekst i distriktene, eller «lys i husan» som det så fint heter. Ja, jeg er født og oppvokst i distriktet og fortsatt bosatt der. Hvilket betyr at jeg også har erfart hvor vanskelig det kan være å få byggetillatelse i mer landlige omgivelser, der hytter og nordlysturister er ekstra velkommen.

For oss, for By- og landlista, er det viktig at det satses på boligbygging i distriktene, at pendlersonen «friskmeldes» til boligbygging, at distriktsskolene og barnehagene forblir åpne, og at det også legges til rette for næringsutvikling. Tromsø kommune må se på distriktene som en ressurs og ikke en byrde.

I motsetning til de andre «nei til bomring»-partiene mener vi at innbyggerne og kommunens ansatte trenger å bli skånet fra privatisering. Kommunen vår trenger et godt offentlig tjenestetilbud og trygge arbeidsplasser.

Helse- og omsorgssektoren, skolene og barnehagene må gis forutsigbarhet og skjermes fra store kutt og ikke som i dag hvor man tar fra den ene sektoren (skole og barnehage) for å fylle på den andre (helse- og omsorg).

Om Tromsø skal være en raus, varm og inkluderende kommune, så må dette gjelde for hele kommunen. Denne valgkronikken ble litt annerledes og det er nettopp slik vi i By- og landlista ønsker å være – et folkets supplement til tromsøpolitikken.