Debatt

Rehabilitering må prioriteres for personer med MS

MS er den somatiske sykdommen som hyppigst fører til at unge voksne blir uføre i Norge.
meninger

En spørreundersøkelse gjennomført av MS-forbundet viser at 40 prosent av våre medlemmer ikke har fått tilbud om rehabilitering. Det er store geografiske forskjeller. Tilbudet er ikke godt nok verken i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.

LEder: Lise Johnsen i Tromsø og omegn MS-forening. 

Multippel sklerose (MS) kan gi ulike symptomer og funksjonsnedsettelser. Personer med MS er avhengig av tverrfaglig rehabilitering for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsnivå.

Regjeringen startet i 2017 på en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som skal være ferdig i år. Dessverre viser en oppsummering halvveis i opptrappingsperioden at færre får rehabilitering, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Opptrappingsplanen virker mot sin hensikt. MS-forbundet er svært bekymret for dette.

MS er en betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen som kan oppstå i alle aldre, men vanligvis mellom 20- og 40-årsalder. Ofte starter sykdommen tidlig i 20-årene. Enkelte barn får også MS. I Norge er det ca. 12.000 personer som har MS, derav 70 prosent kvinner.

MS er den somatiske sykdommen som hyppigst fører til at unge voksne blir uføre i Norge. Halvparten av alle med MS er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tverrfaglig rehabilitering kan utgjøre forskjellen på om den enkelte kan delta i arbeidslivet eller ikke. MS-forbundet synes det er et paradoks at det satses så lite på dette feltet, da det betyr mye både for enkeltmennesker og for samfunnsøkonomien.

MS er i dag ikke innenfor ordningen for behandlingsreiser til varmt klima, til tross for at forskning allerede i 2009 viste at personer med MS har god effekt av rehabilitering i varmt klima. Særlig gir varmen god langtidseffekt. Kostnadene ved rehabilitering i utlandet er langt lavere enn i Norge og den vil frigi plasser i spesialisthelsetjenesten.

MS-forbundet mener at ordningen med behandlingsreiser til varmt klima må omfatte alle diagnoser som har god effekt. Dagens ordning gir en urettferdig fordeling, og vi mener den bør revideres

MS-forbundet etterlyser ny opptrappingsplan for rehabilitering.

Politikere både lokalt og sentralt må ta et krafttak for rehabilitering. Dagens opptrappingsplan har ikke fungert.

Rehabilitering er et av temaene vi retter fokus mot når vi markerer den nasjonale MS-dagen lørdag 31. august.