Debatt

Sannheten om skoledebatten

Vi mener at da skolen nektet Unge Venstre å fremme bruk av cannabis gjennom en plakat, er dette helt etter loven.
meninger

På Breivang videregående skole den 30. august skulle det vært skoledebatt. Skolen nektet derimot Unge Venstre å ha oppe sin «legalize it»-plakat, som er laget for å fremme en ruspolitikk som tillater et nåværende ulovlig rusmiddel.


Kaos og tårer da Unge Venstre ble kastet på dør under skolevalget – brøt ut full krangel om cannabisplakat

Skoleledelsen tvang Unge Venstre til å ta ned plakat med påskriften «Legalize it». Fylkesleder Benedicte Bjørnås havnet i en heftig krangel med viserektor og brøt sammen i gråt da hun pakket ned standen og forlot skolen.


Vi mener at da skolen nektet Unge Venstre å fremme bruk av cannabis gjennom en plakat, er dette helt etter loven. På skolens område skal ikke bruken av noen rusmidler i det hele tatt fremmes, vi skal tvert imot forebygge det.

Unge Venstre mener at de ble nektet ytringsfrihet fordi de ble bedt om å ta ned en kontroversiell plakat. Sannheten er at ingen ble nektet ytringsfrihet, da det var åpent for å diskutere ruspolitikk og legalisering i skoledebatten som skulle ha vært.

Ungdomspartiet valgte å ikke respekterte ledelsen sin beslutning angående plakaten, til tross for dette merker vi oss spesielt at Unge Venstre ønsker å fremstå som offer i denne saken, bare fordi skolen ikke ønsker å promotere rusmidler visuelt.


iTromsø mener

Bedrøvelig og hodeløst av Breivang skole

Et udemokratisk overformynderi som ikke hører hjemme i Norge i 2019.


Fylkesutdanningssjefen i Troms, Børre Krudtå, mener opplæringsloven er veldig klar. Det står i paragraf 9.6: «Skoleeigaren skal sørgje for at elevene ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, åtferd og verdier, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa».

Vi mener at skolen gjorde det riktige valget i denne saken, ved å ikke tillate å fremme bruk og promotering av et (foreløpig ulovlig) rusmiddel. Spesielt fordi Børre Krudtå sendte ut brev til alle videregående skoler i forkant av skoledebatten for å gjøre det klart at plakaten bryter med opplæringsloven. Fylkesutdanningssjefen forteller også at Unge Venstre fikk samme beskjed om å ta ned plakaten på fem tidligere skoledebatter, så hvorfor nektet de så sterkt i dag?


Utdanningssjefen støtter skoleledelsen. Mener Unge Venstre fremprovoserte hendelsen

Selv om kunnskapsministeren har gitt ungdomspartiet grønt lys for sine «legalize it»-plakater og buttons, mener fylkesråd Roar Sollied (V) at det må være opp til fylkets utdanningssjef å tolke opplæringsloven.


Unge venstre spiller gjennom sitt valgmateriale på ideen om at cannabis både er kult, samt har minimalt skadelige effekter. Hvis dette ikke er «promotering» av bruk, så vet ikke vi. Lærere og andre ansatte på skolen fikk høre at de krenket Unge Venstre sine «prinsipielle rettigheter», at det var skammelig av skolen å nekte Unge Venstre å ha plakaten oppe, og mente dermed det nektet de ytringsfriheten.

I tillegg kommer de med andre sterke påstander, men vi som var vitner til hendelsen opplever ikke at ledelsen fremsto krenkende. Det var bare journalister fra iTromsø som var til stede under hendelsen og det bærer dekningen i avisen preg av. Vi opplever dessverre at mange andre medier som dekker saken fremstår som lite kildekritisk. Vi er skuffet over at mediene har dekket saken så lite nyansert, da ingen henvendte seg til uavhengige vitner – altså elevene.


Se video av opptrinnet under skoledebatten

Skoledebatten på Breivang videregående skole ble avlyst etter at det brøt ut en krangel mellom skoleledelsen og ungdomspolitikere ved Unge Venstres stand.


I år skal flere elever stemme for første gang, men alle ungdomspartiene avlyste selv skoledebatten. Hvem er de egentlige ofrene? Elevene på Breivang, som ble fratatt skoledebatten som skulle finne sted. Ungdomspartiene trakk seg fra debatten, dermed får ikke vi nødvendig innsikt før valget.

Vi mener legalisering og ytringsfrihet heller kunne bli tatt opp under skoledebatten som viktige poeng, istedenfor å storme ut i sinne.