Valgkronikk

Tromsø – en bærekraftig turistdestinasjon

For å lykkes med å få realisert Tromsø som en bærekraftig turistdestinasjon, mener Tromsø KrF det er helt nødvendig å innføre en turistskatt. 
meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Helga Marie Bjerke

Alder: 45 år

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Yrke/utdanning: Sykepleier og jobber som avdelingsleder i hjemmetjenesten

Bosted: Slettaelva

Transportmiddel til jobb: Bil eller buss

---

Vi som bor i Tromsø har alltid visst at vi har en fantastisk by, imponerende fjell, flotte øyer, mye deilig snø og et spektakulært nordlys i mørketiden. Ikke minst på vinteren er Tromsø en eksotisk by å oppleve. De siste årene har rekordmange turister oppdaget disse kvalitetene.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Flere besøkende er bra for Tromsø. Det gir nye arbeidsplasser, større aktivitet i hele kommunen, skatteinntektene øker og vi blir enda mer internasjonale. Likevel har veksten utfordringer vi må håndtere.

Turistene ønsker ofte å oppleve de samme attraksjonen, delta på de samme aktivitetene eller besøke de samme stedene for å oppleve nordlys, hval eller midnattssolen som går ned i havet.

Vi er kjent med at det enkelte steder som er mye besøkt, kan bli for mange mennesker som oppfattes ubehagelig for fastboende. At konsekvensen blir negative holdninger overfor besøkende, forstår jeg godt. Kommunen må i langt sterkere grad ta sitt ansvar og sørge for nødvendige og gode fasiliteter.

Vi trenger søppelbokser, toalett, store nok parkeringsmuligheter og benker for å hvile beina eller for å kunne spise litt. Tromsø KrF vil intensivere arbeidet med å få på plass disse fasilitetene på strategiske plasser i kommunen.

Mange besøkende og turister ønsker å benytte vår fantastiske natur til fjell- og toppturer. Da er det viktig at områdene og stier blir godt oppmerket, slik at en unngår å gå feil og utsette seg selv for skade eller ulykke.

I sommer hadde jeg selv den erfaring hvor jeg skulle på topptur i en ukjent del av kommunen.

Jeg hadde lest turboka, og visste hvor jeg skulle. Likevel ble jeg usikker da merkingen var uklar og lite ensartet. Det ble en fin tur, men det hadde ikke vært like lett dersom jeg bare kunne engelsk, og i tillegg var lite kjent i Tromsø. Vi har allerede gjort veldig mye bra med å merke lysløypa i Tromsømarka, men nå gjenstår de andre fantastiske turområdene vi har!

For at Tromsø skal være det gode vertskap vi ønsker å være, vil Tromsø KrF prioritere å merke populære fjell- og toppturer på ensartet måte både på norsk, samisk og engelsk. Dette er en rimelig og nyttig investering, både for besøkende og fastboende.

Mange besøkende til Tromsø, kommer også sjøveien som del av ett lengre cruise. Det problematiske med denne turistformen, er at mens skipene ligger til kai, får de strøm fra dieselmotorer om bord. Dette gir mye luftforurensning over byen, som også gir store klimagassutslipp.

For å komme bort fra dette, må vi raskt komme i gang med å få etablert et landstrøm anlegg som vil redusere den lokale luftforurensningen og redusere klimautslippene betydelig. For å få til dette, mener Tromsø KrF, at det beste er om at havnemyndighet, nettselskap, kommunen og turistnæring kan finne den beste løsningen sammen.

For å lykkes med å få realisert disse forbedringene av Tromsø som en bærekraftig turistdestinasjon, mener Tromsø KrF det er helt nødvendig å innføre en turistskatt.

Dette er ikke en avgift turistnæringa skal betale til kommunen, men en avgift som legges på eksempelvis overnatting, attraksjoner eller ulike aktiviteter som også gjøres i andre byer i Europa.

Det vil gi turister en bedre opplevelse av Tromsø som turistdestinasjon og gjøre oss mer bærekraftig for fremtidige turister!

Tidligere valgkronikker:


Valgkronikk:

Boliger for innbyggerne, ikke bare utbyggerne

Bendik Hugstmyr Woie, ordførerkandidat for Rødt, har skrevet om hvordan partiet ser på boligpolitikk i Tromsø.Valgkronikk:

«Senterpartiet vil ha kjøkken tilbake på sykehjemmene i Tromsø»

Senterpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Marlene Berntsen Bråthen, skriver om deres visjon for eldreomsorg.Valgkronikk:

Ei skikkeleg tromsøoppleving

Vi har to store utfordringar for miljøet. Det eine er å ta vare på naturmangfaldet og naturen. Men klarer vi ikkje få gjort noko med klimaendringane, blir og naturmangfaldet øydelagt, skriver Pål Julius Skogholt (SV).Valgkronikk:

Valget 2019 – et valg for fremtiden?

Barbara Vögele (MDG) skriver om fellesskapets rolle i å skape godt klima.Valgkronikk:

«Vi må styrke Tromsø for fremtiden!»

Mye er ugjort, og det skal jeg gjøre noe med, skriver Venstres ordførerkandidat Morten Skandfer.

Valgkronikk:

Vi må gjøre noe for ungdommen vår

Noe skjer blant de unge i Tromsø. Politiet, lærere og fritidsledere har slått alarm. Nå er det opp til oss politikere å lytte – og å gjøre noe.Valgkronikk

Når er man gammel nok til å bestemme selv?

Det er viktig å huske på at den kommunale løsningen, uansett hvor god den er, ikke nødvendigvis passer alle brukerne.Valgkronikk:

Tromsø – byen med rom for alle?

Hvordan vi tar vare på de svakeste når ulikhetene øker, viser om Tromsø er en by med rom for alle.Valgkronikk:

«Småbarnsfamilier er ikke A4»

Marlene Bråthen (Sp) skriver om hva partiet gjør og vil gjøre for Tromsøs barnefamilier.Valgkronikk:

«Reisetips fra Rødt»

Reiseliv- og turismenæringen er særlig avhengig av tillit hos befolkningen og i lokalsamfunnene i kommunen vår. Det krever mer handling og tydeligere krav fra oss lokalpolitikere.Valgkronikk:

«Allereie no ser vi teikn til at Tromsø er ein klassedelt kommune, der berre folk med høge inntekter har råd til å bu»

Pål Julius Skogholt, 1.-kandidat for Tromsø SV, presenterer SVs plan for Tromsø.Valgkronikk:

Ikke bare et mandat fra velgerne, men et generasjonsmandat

En massiv grønn bevegelse vokser nå fram over hele verden. Extinction Rebellion er blitt en kraft som ikke kan overses, barn som frykter for fremtiden sin streiker, og mange av oss kjenner det i hjertet og på kroppen at vi har krysset en grense vi aldri skulle ha krysset.