VALGKRONIKK:

Slik vil vi gjøre Tromsø-skolen enda bedre

Høyres ordførerkandidat prioriterer skolepolitikk i sin valgkronikk.
meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Hans Petter Kvaal
Alder: 60
Sivilstatus: Gift med Helene og 2 barn.
Yrke/utdanning: Direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, utdannet siviløkonom ved NHH
Bosted: Bjerkaker
Transportmiddel til jobb: Bil

Barn og unge er fremtiden vår og arbeidet vi legger ned for å gjøre Tromsø-skolen så bra som mulig nå, vil gi stor avkastning både for elevene og for oss som kommune senere i livet. En god skole er derfor en av Høyres viktigste prioriteringer.

Valgkronikk:

«Senterpartiet vil ha kjøkken tilbake på sykehjemmene i Tromsø»

Senterpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Marlene Berntsen Bråthen, skriver om deres visjon for eldreomsorg.


Våre barnehager og skoler må være fulle av kompetente lærere og dyktige ledere. Vi i Høyre vet at det er den dyktige læreren som er den viktigste premissleverandøren for en god skolegang. Derfor satser vi på kompetanse og vil gi flest mulig lærere muligheten til å ta etter- og videreutdanning.

Valgkronikk:

Boliger for innbyggerne, ikke bare utbyggerne

Bendik Hugstmyr Woie, ordførerkandidat for Rødt, har skrevet om hvordan partiet ser på boligpolitikk i Tromsø.


Tidlig og individuell innsats mener vi også er viktig. Vi har ingen ikke tid å miste når vi har et barn som trenger litt ekstra hjelp i starten. Forskning viser klart at jo tidligere vi kan oppdage at et barn trenger litt ekstra undervisning i enkelte fag, jo brattere læringskurve vil barnet få i fremtiden. Dette er et av grunnfjellene i blant annet den finske skolen, noe vi vil ta i bruk her i Tromsø.

Vi må̊ derfor komme tidlig på banen med individuell tilpasset hjelp og støtte.

Valgkronikk

«Det er helt nødvendig å innføre en turistskatt»

For å lykkes med å få realisert Tromsø som en bærekraftig turistdestinasjon, mener Tromsø KrF det er helt nødvendig å innføre en turistskatt. 


Det betyr også̊ tilpasset opplegg for de er ekstra gode – vi må̊ bidra til at alle skal få̊ ta ut sitt potensial. Alle skal få muligheten til å løfte seg, uavhengig av hvilket nivå man er på.


Dersom et barn behersker basisfagene, lesing, skriving og regning tidlig, vil det være utslagsgivende for barns selvtillit og tro på egne styrker i alle fag. Dersom vi kan gi alle barna i Tromsø-skolen den muligheten, vil det være med på å løfte byen og skolen vår.

Valgkronikk:

Ei skikkeleg tromsøoppleving

Vi har to store utfordringar for miljøet. Det eine er å ta vare på naturmangfaldet og naturen. Men klarer vi ikkje få gjort noko med klimaendringane, blir og naturmangfaldet øydelagt, skriver Pål Julius Skogholt (SV).


Vi vet at barna er fremtiden. De er vår fremste ressurs og derfor er det viktig at vi tar deres fremtid på alvor. Deres fremtid er vår fremtid. For oss i Høyre er det et viktig grunnprinsipp i vår skolepolitikk. Skolepolitikk er fremtidspolitikk, og barna er fremtiden. Det er på tide at barna blir hørt og det er på tide at vi kan tilby de noe annet enn kutt i skolen.

Valgkronikk:

Valget 2019 – et valg for fremtiden?

Barbara Vögele (MDG) skriver om fellesskapets rolle i å skape godt klima.


Derfor vil vi også bygge nye Tromsdalen skole og nye Kvaløysletta/Storelva skole. Dette er bygg som lever på overtid og elevene og lærerne ved skolene har et stort behov for nye bygg som er moderne og legger til rette for et godt læringsmiljø. Dette er skoler som har stått i kø i årevis for å skulle bygges på nytt eller totalrenoveres, nå er det på tide at det skjer.

Valgkronikk:

«Vi må styrke Tromsø for fremtiden!»

Mye er ugjort, og det skal jeg gjøre noe med, skriver Venstres ordførerkandidat Morten Skandfer.


Med Høyre i ledelsen, vil skolepartiet ha en hånd på rattet og vi har som ambisjon å løfte Tromsø-skolen til landets beste. Ved hjelp av tidlig innsats, etter- og videreutdanning av lærere og gode skoler å gå på, skal vi få det til. Sammen med elevene, sammen med lærerne. For det er bare sånn vi kan få Tromsøskolen på sitt beste.

Valgkronikk:

Vi må gjøre noe for ungdommen vår

Noe skjer blant de unge i Tromsø. Politiet, lærere og fritidsledere har slått alarm. Nå er det opp til oss politikere å lytte – og å gjøre noe.