Debatt:

Unge Venstre, cannabis og pils i parken – en studie i demokratikunnskap

At velutdannede og faglig kompetente medarbeidere ved skolen så til de grader klarer å rote det til for seg, er direkte pinlig, skriver Roar Stokdal Fiske.

KRANGEL OM PLAKAT: Fylkesleder i Troms og Finnmark Unge Venstre, Benedicte Bjørnås, havnet i en heftig krangel med assisterende rektor ved Breivang videregående skole, Bente Killie. FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Etter en dørgende kjedelig lokalvalgkamp der diskusjonene mest av alt har handlet om omsorgen for din og min lommebok (les: bompengesaken), er det befriende å se at Unge Venstre har klart å sette full fyr på debatten om noe så uvanlig som ytringsfriheten, – en grunnleggende rettighet som de fleste av oss tar som selvsagt.


Kaos og tårer da Unge Venstre ble kastet på dør under skolevalget – brøt ut full krangel om cannabisplakat

Skoleledelsen tvang Unge Venstre til å ta ned plakat med påskriften «Legalize it». Fylkesleder Benedicte Bjørnås havnet i en heftig krangel med viserektor og brøt sammen i gråt da hun pakket ned standen og forlot skolen.


De fleste ungdomspartier har i sine programmer synspunkter som ofte kan stå langt unna moderpartiene, og utfordrer dermed våre standpunkter til hvordan de fleste av oss ønsker at samfunnet skal utvikle seg. Unge Venstre har i en årrekke frontet en liberalisering av omsetningen av lettere narkotiske stoffer.


iTromsø mener

Bedrøvelig og hodeløst av Breivang skole

Et udemokratisk overformynderi som ikke hører hjemme i Norge i 2019.


Unge Høyre ivrer for å gjøre en pils i parken stuerent. Rød Ungdom satser på væpna revolusjon. Uansett standpunkter er ungdomspartiene en viktig leverandør av friske og freidige standpunkter i en politisk debatt som gjerne følger svært så opptråkkede stier.


Utdanningssjefen støtter skoleledelsen. Mener Unge Venstre fremprovoserte hendelsen

Selv om kunnskapsministeren har gitt ungdomspartiet grønt lys for sine «legalize it»-plakater og buttons, mener fylkesråd Roar Sollied (V) at det må være opp til fylkets utdanningssjef å tolke opplæringsloven.


Gjennom sin «Legalize it» – kampanje under skolevalgene har Unge Venstre klart å hisse på seg både lokalt politi og utdanningsdirektører, skoleeiere og rektorer i enkelte deler av landet. I sin omsorg for sine elevers ve og vel har skolene forbudt ungdomspolitikerne å ha plakater/roll-ups og brosjyrer om dette temaet synlig på skolen.


Se video av opptrinnet under skoledebatten

Skoledebatten på Breivang videregående skole ble avlyst etter at det brøt ut en krangel mellom skoleledelsen og ungdomspolitikere ved Unge Venstres stand.


Begrunnelsen har vært at det strider mot både markedsføringsloven og opplæringsloven. Ungdommene kan jo bli påvirket til å ha meninger om noe som kan være til skade for dem.

At ungdomspolitikerne er blitt invitert til skolen nettopp for å fremme sine synspunkter og få brynet dem i en skikkelig debatt med deltakelse fra hele det politiske spekteret, er plutselig av underordnet betydning. Her er det tydeligvis viktigere å statuere et eksempel om at kun meninger som er «ansvarlige» dvs. innenfor det skoleledelsen og politiet kan akseptere, er greit å fremføre på skolens område.


Debatt

Sannheten om skoledebatten

Vi mener at da skolen nektet Unge Venstre å fremme bruk av cannabis gjennom en plakat, er dette helt etter loven.


Glemt er det at årsaken til at det gjennomføres skoledebatter ved kommune- og stortingsvalg nettopp er å lære ungdommene opp i demokratiske spilleregler der Grunnlovens §100 om ytringsfrihet er noe av det mest sentrale.

Det er forstemmende å se den oppførselen som en skoleleder og en lærer ved Breivang Videregående skole i Tromsø fredag 30. august viste da de forsøkte å hindre Unge Venstre i å synliggjøre sin «Legalize It» – kampanje i forkant av skoledebatten.


Venstre-topp på Stortinget ut mot fylkesråd Sollid (V): – Bør rette opp feilen og beklage

Stortingsrepresentant Guri Melby er bekymret for ytringsfrihetens kår, og ber sin lokale partikollega gjøre helomvending.


Til tross for at både flere statsråder, politidirektøren og en rekke sentrale politikere hadde gått klart ut tidligere i uka og forsvart ungdomspartiets rett til å fronte sine rus-legaliseringsforslag, sto skoleledelsen på sitt.

Foran en hel skole viste skoleledelsen at de ikke hadde skjønt noe som helst av hva ytringsfrihet egentlig innebærer.


Fylkesrådsleder legger seg langflat etter debatt-bråket: – Beklager på det sterkeste

Etter først å ha forsvart skoleledelsens håndtering av skoledebatten, snur fylkesrådet 180 grader. – Beklager, sier fylkesråd Willy Ørnebakk.


At velutdannede og faglig kompetente medarbeidere ved skolen så til de grader klarer å rote det til for seg, er direkte pinlig. At de heller ikke var i stand til å unnskylde sin oppførsel i etterkant på en troverdig måte gjør at man kanskje må anbefale skolen å bruke sine etterutdanningsmidler til et oppfriskningskurs i demokratiforståelse.

De «voksne» i disse tumultene var Unge Venstres representanter og de øvrige ungdomspolitikerne som valgte å boikotte hele skoledebatten.


Bjørnås fikk SMS med støtte fra partileder Trine Skei Grande

Kongsbakken videregående skole bestemte seg for å droppe valgtorg med stands etter hendelsen på Breivang tidligere på dagen.


Det de siste dagers hendelser på enkelte videregående skoler rundt om i landet viser er at ytringsfriheten ikke er en rettighet vi kan ta for gitt, men noe som det hele tiden må vernes om.

Her har Unge Venstre vist veien og samtidig fått med seg store deler av det politiske Norge. Og bra er det – politisk meningsutveksling skal skje i åpen debatt, og ikke forsøkes kneblet som i disse tilfellene.


Erna Solberg etter skoledebatt-bråket: – Ikke akseptabelt

Selv om Erna Solberg er uenig i Venstres standpunkt om legalisering av cannabis, mener hun det er uakseptabelt at skoler og lærere har forsøkt å forby valgkampmateriell.


Og for ordens skyld; jeg er ingen tilhenger av «Legalize It»-kampanjen, – men applauderer gjerne Unge Venstre og andre som bringer inn nye standpunkter og synsvinkler i den politiske debatten.