Debatt:

Fritt brukervalg – en selvfølge

Det eneste man oppnår er å tilfredsstille en blodrød ideologi på bekostning av brukernes egne valg, skriver Kristoffer Kanestrøm (Frp) om avviklingen av fritt brukervalg.

Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Det var Frp, gjennom et godt samarbeid med Høyre og Venstre, som innførte fritt brukervalg i Tromsø forrige periode.


Leder:

Riktig å avvikle fritt brukervalg før valget

Søndag ble kommunens ordning med fritt brukervalg i hjemmetjenesten avsluttet. Avtalen mellom kommunen og Privat Omsorg Nord ble inngått under det borgerlige byrådet, og løp fram til 1. september 2019, og ble ikke fornyet.


Hjemmetjenester er svært personlige og private tjenester, og det er for oss en selvfølge at pasienter og brukere skal kunne velge selv hvem som skal komme hjem til seg – eller velge bort noen man ikke er fornøyd med.

Rundt 100 brukere i hjemmetjenesten har gjort et aktivt valg som de er fornøyde med. For mange av disse har det hatt stor betydning å kunne velge selv. Det er trist at det politiske flertallet vi har nå ikke bryr seg om hva brukerne selv mener. Politikerne i Ap, SV og Rødt tror de vet bedre enn brukerne selv. En slik holdning hører ikke hjemme i en moderne helsetjeneste.


Avvikler fritt brukervalg – kommunen planlegger rundt 20 nye årsverk for å ta imot brukerne

107 brukere overføres søndag fra Privat omsorg nord til kommunal hjemmetjenester.


Det finnes heller ingen gode argumenter for å avvikle fritt brukervalg – annet enn ren ideologi og et ønske om å styre andre menneskers liv. Med et svakt Ap i Tromsø har dessverre SV og Rødt tatt styringen i denne saken også.

Med fritt brukervalg har ingen ansatte mistet verken jobb eller pensjonsrettigheter. Hjemmetjenestene er i vekst, og utfordringen er tvert imot å rekruttere nok helsepersonell med fagkompetanse. Det er heller ingenting å spare på å avvikle fritt brukervalg.


Må leie vikarer for å klare kommunens hjemmehjelp-overtakelse

Søndag går kontrakten med Privat Omsorg Nord ut, og det vil ikke lenger være mulighet til å velge hvem som skal gi hjemmehjelp. Det ser ikke ut til at overgangen vil gå knirkefritt.


Ser vi bort fra noen mindre forhold, som betalt matpause i kommunen og at kommunen i større grad driver studentveiledning, så er timeprisen lik. Det er med andre ord kostnadsnøytralt om kommunen eller en privat tilbyder leverer. Det eneste man oppnår er å tilfredsstille en blodrød ideologi på bekostning av brukernes egne valg.

Denne valgkampen har Gunnar Wilhelmsen lovet en «ny næringspolitikk» og gjentatt hvor viktig det er for han å satse på næringslivet. På sin Facebook-side har han hyllet unge gründere. Men i samme åndedrag vil han stenge døren for en del av næringslivet hvor det gjerne er dyktige, kvinnelige gründere som har lyktes, slik som Trude Wester.


Valgkronikk

Når er man gammel nok til å bestemme selv?

Det er viktig å huske på at den kommunale løsningen, uansett hvor god den er, ikke nødvendigvis passer alle brukerne.


Jeg tror neppe det er Wilhelmsens kvinnesyn som gjør at denne delen av næringslivet skal stenges ute, men jeg sliter faktisk med å se andre holdbare argumenter.

Tromsø har store utfordringer med mangel på helsebygg og tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede og tilrettelagte boliger for mennesker som sliter med psykisk helse og rus. Vi står overfor en enorm utfordring med å rekruttere nok helsefaglig kompetanse i tiden som kommer.


Debatt:

«Tromsø kommune har aldri hatt fritt brukervalg innen hjemmetjenester»

De kommer heller ikke til å få det uansett hvor mye Høyre og Frp påstår at de har innført det og at de skal gjeninnføre det om det blir borgerlig flertall ved kommunevalget i Tromsø i 2019. Det er simpelthen ikke praktisk mulig.


Hvorfor i all verden gjør man det da til et stort problem at 100 brukere har valgt privat og er fornøyd med det? Det er ikke til å forstå at næringslivsmannen Gunnar Wilhelmsen går til valg på dette.

Frp setter pris på hele næringslivet – også innenfor helsesektoren. Jeg tror på et mangfold der alle gode krefter er med på å skape en god helsetjeneste.


Fritt brukervalg avvikles fra høsten: Disse tre vil utsette nedleggelsen til etter valget

Brukere av private helsetjenester er bekymra for om kommunen er i stand til å ta over oppgavene som skal overføres til det offentlige i september.


Og en god helsetjeneste må respektere brukernes egne valg. For kun brukerne selv vet hva som er viktig for dem. Derfor skal vi gjeninnføre fritt brukervalg.