Valgkronikk:

La oss gjøre Høyre og Frp vettskremte

Nei til bompenger har vokst til en folkeaksjon som har rystet Frp og Høyre i grunnvollene, skriver Jan Blomseth i sin valgkronikk.

NEI-GENERAL: Jan Blomseth er førstekandidat for «Nei til bompenger i Tromsø». Foto: Ronald Johansen 

Fakta
  • Navn: Jan Blomseth
  • Alder: 58
  • Sivilstatus: Samboer
  • Yrke/utdanning: Regnskapsfører
  • Bosted: Skattøra
  • Transportmiddel til jobb: Bil
meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Jan Blomseth

Alder: 58

Sivilstatus: Samboer

Yrke/utdanning: Regnskapsfører

Bosted: Skattøra

Transportmiddel til jobb: Bil

Dette har ført til at statsministeren har lagt fram en bompengeskisse som neppe har lengre levetid enn til etter kommunevalget. Budsjettbehandlingen som starter til høsten vil gi det rette svaret. Det jubles i Frp at ny E8 i Ramfjorden blir uten bompenger. Ved kommunevalget for 8 år siden, sa både Siv og Erna at den skulle bygges uten bompenger. Finansiering ved bruk av bompenger kommer som regel når valget er over. Samtidig må en kunne si at en realisering av ny E8 på vestsiden ikke er spesielt fremtidsrettet, og kan ta betydelig mer tid.

Tromsø har ennå ikke inngått byvekstavtale med staten. Med et flertall bestående av Ap, Sv, Rødt, Høyre, Sp, MDG, KrF og Venstre vil søknad om byvekstavtale bli sendt etter kommunevalget. En byvekstavtale som vil påføre unge mennesker i etableringsfasen 20 til 40 tusen kroner i året, avhengig av om de har en eller to biler. Dette vil vi stoppe. Høyre og Frp er skremt. La oss gjøre dem vettskremt.


VALGKRONIKK:

Slik vil vi gjøre Tromsø-skolen enda bedre

Høyres ordførerkandidat prioriterer skolepolitikk i sin valgkronikk.


Tromsø kommune er kommunen med høyest gjeld av de store bykommunene. Ved utgangen av 2018 var kommunens gjeld på 8,3 milliarder, en gjeld som utgjør 139,3 prosent av driftsinntektene. I vedtatt økonomiplan vil denne gjelden øke til 11,2 milliarder pr. 31.12.2021. I budsjettforslaget for 2020 fra Administrasjonssjefen, ligger det inne at det må kuttes kostnader med rundt 300 millioner i forhold til estimert drift 2019.


Debatt:

«Det er ikke til å forstå at næringslivsmannen Gunnar Wilhelmsen går til valg på dette»

Det eneste man oppnår er å tilfredsstille en blodrød ideologi på bekostning av brukernes egne valg, skriver Kristoffer Kanestrøm (Frp) om avviklingen av fritt brukervalg.


Ser man dette opp mot partienes valgløfter, ville det vært en fordel at de respektive partiprogram var trykket på toalettpapir, da kunne velgerne brukt det til noe fornuftig. I vedtatt investeringsbudsjett ligger det inne ny skole på Kvaløya og i Tromsdalen. Investeringer vi er nødt til å foreta. Samtidig ser vi at Høyre vil selge Valhall for 450 millioner, og bruke pengene til å bygge en ny storstue for idrett og kultur. Dette er det samme Høyre, som mot fem stemmer tvang gjennom ett badeland til 978 millioner. (ikke inklusiv flytting av skiskytterarena til 78 millioner), et badeland som påfører Tromsø kommune mellom 60 og 70 millioner i kostnader pr. år. Salg av Valhall bør brukes til finansiering av nye skolebygg.

Både Ap og Høyre vil rette opp kommuneøkonomien. Det er de samme partiene som de siste 8 årene har gjort kostnadsøkende vedtak i kommunestyret, uten å tenke på hvordan disse skulle finansieres. De som har brakt oss i dagens situasjon skal nå rydde opp.


Valgkronikk

«Det er helt nødvendig å innføre en turistskatt»

For å lykkes med å få realisert Tromsø som en bærekraftig turistdestinasjon, mener Tromsø KrF det er helt nødvendig å innføre en turistskatt. 


I administrasjonssjefens forslag til budsjett ligger det kuttforslag i forhold til dagens drift med 250 millioner på pleie og omsorg, skole 56 millioner, kommunehelse 16 millioner, barnehage 10 millioner og barnevern 9 millioner.

Alle burde innse den vanskelige situasjonen som kommunen er i, og forstå at de fleste valgløfter vil fordunste etter valget.

Vi vil stemme mot alle forslag til økte kostnader som ikke har realistisk inndekning.

Godt valg!