Debatt

El-bilen er en miljøversting

El-bilen forurenser kanskje 30 prosent mer enn en fossilbil (bensin-dieselbil) dersom hele regnskapet legges til grunn.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Det er for tiden veldig mye snakk om miljø, ren luft og hvordan vi kan «redde verden»

En av de viktige tingene slik jeg har forstått er at vi må redusere energiforbruket for å minke utslipp til atmosfæren.

Fra barnelærdommen i fysikk lærte vi at å løfte to kilo en meter opp i løpet av ett sekund krever dobbel energi av å løfte ett kilo opp en meter på samme tid. Det samme gjelder for å flytte de samme vektene horisontalt fra A til Å i løpet av samme tid. Dette på grunn av at rullemotstanden øker proporsjonalt med vekten.

Vi vet at en el-bil er pluss/minus 1,5 ganger tyngre enn tilsvarende størrelse på en fossilbil, dette på grunn av de tyngre batteripakkene. Jo lenger en kan kjøre på batteriet, desto større batteripakke. Dette vil si at dersom vi bytter alle fossilbiler mot el-biler vil vi øke energiforbruket med ca 50 prosent for bilparken.

Dette kan etter min ringe forstand umulig være særlig miljøvennlig, tvert om og stikk i strid med ønske om å redusere energiforbruket. I tillegg må hovedparten av denne energien produseres på svært forurensende kullkraftverk. Kullkraftverk som har 70 prosent høyere utslipp av Co2 til atmosfæren enn bensin-/dieselmotoren. Ca 1.200g CO2/kwh kullkraftverk mot ca 800g CO2/kwh bensin-dieselbil.

De spesielle metallene som benyttes i batteriproduksjonen utvinnes i hovedsak fra gruver i Kongo hvor det foregår både slavearbeid og barnearbeid. Hvor er alle ideelle og statlige organisasjoner som er imot alt dette?

Vi vet også at produksjon av batterier er svært forurensende, ja så forurensende at en el-bil må kjøre 30.000 kilometer for at den blir like ren som en fossilbil og da må den kjøre på grønn energi. Dette bare på grunn produksjon av batteri. Kjøres den på strøm fra kullkraftverk vil den bare fortsette å forurense.

En el-bilmotor er så effektiv, den overfører 97, 98 prosent av energien til fremdrift mens en fossilbil bare er 60 til 70 prosent effektiv. Dette er ting man stadig hører. Det man ikke hører er at hvis du produserer 1kwh en eller annen plass i verden, transformerer den opp for å overføre den i et høyspentnett for så å transformere den ned til 230w og sende den ut til de enkelte husstander.

Deretter skal du ha den igjennom en likeretter/batterilader, for å få den inn på batteriet, da sitter du igjen med ca 0,6 til 0,75kwh av ditt produserte kilowatt, altså bare litt over halvparten av produsert strøm. Så også her taper el- bilen så det suser.

I tillegg til det ovenstående skaper el-bilen mer veistøv på grunn av sin vekt, den krever en utstrakt utbygging av vårt strømnett. Dersom du ikke skal la den kjøre på strøm fra kullkraftverk, kreves det en utstrakt utbygging av grønn energi. Men sist, men ikke minst, den øker vårt energibehov for bilparken med pluss/minus 50 prosent.

Alle har hørt uttrykket « å sjite i andre sitt reir». Det er dette som skjer med el-bilen, det tenkes bare enfoldig på bruk og så glemmer vi resten. Om utslippene skjer i Polen eller på andre siden av kloden er ikke viktig bare vi kan ha et positivt miljøregnskap her hjemme.

Hvordan det er med el-busser, el- ferger, el-hurtigruter og all annen elektrifisering uten først å ha skaffet oss tilstrekkelig grønn energi vet jeg ikke, men at det øker energibehovet på strøm er i hvert fall sikkert og da fra de samme svært forurensende kullkraftverkene. Destruksjon av batterier er ikke nevnt, men krever vel også energi. Jeg er ganske sikker på at av de som kjøper el-bil, gjør 90 prosent dette for egen økonomi og ikke på grunn av miljø.

Nei, myndigheter, beskatt el-bilen på lik linje med andre fossilbiler, både innførsel, i bommer, parkering m.v, da får dere flere titalls milliarder som kan nyttes til eldre, sykehjem, skole og andre gode formål. El-bilen forurenser kanskje 30 prosent mer enn en fossilbil (bensin-dieselbil) dersom hele regnskapet legges til grunn, altså, el-bilen er en miljøversting.