Valgkronikk:

Flere fantastiske Tromsøværinga!

Vi skal bli flere Tromsøværinger. Hvordan kan vi gjøre byen så bra som mulig for alle, spør Gunnar Wilhelmsen, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

Ordførerkandidat: Gunnar Wilhelmsen (Ap). Arkivfoto: Ronald Johansen 

Fakta
  • Navn: Gunnar Wilhelmsen
  • Alder: 62
  • Sivilstatus: Gift, tre barn og ett bonusbarn
  • Yrke/utdanning: Næringslivsleder, kaospilot
  • Bosted: Sentrum
  • Transportmiddel til jobb: Går
meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Ifølge fremskrivingene skal Tromsø fremover vokse med 1000 innbyggere i året. Det er bra for byen og bra for landet, for disse folkene kommer til en mangfoldig kommune som tar ledertrøya i utviklinga i nord.

Folk som kommer hit skal blitt tatt imot med et stort «Velkommen»! Vårt Tromsø skal være en raus og åpen by der vi stiller opp for hverandre, men også stiller krav. Vi tar vare på hverandre, og vi forventer at du gjør en innsats for deg selv og for fellesskapet.

Jeg vil ha en by der unge ser muligheter etter endt utdanning, der barnefamiliene kan vite at barna har det trygt i skolen og på fritida, der de eldre kan leve aktive liv og bli tatt vare på når de er slitne.

Det er få måneder siden jeg engasjerte meg politisk, men jeg har alltid støttet Arbeiderpartiet av en grunn: Det er partiet som best ivaretar hele oss gjennom hele livet.

Tromsø må være arbeidsplasser som folk vil ha. Næringsforeningen ønsker 2.000 nye arbeidsplasser i det private næringsliv i Tromsøregionen de neste årene, et viktig mål som vi i Arbeiderpartiet støtter helhjertet og vil bidra til å legge til rette for.

I tillegg vil vi jobbe for at flere offentlige instanser skal legge hovedkontorene sine til Ishavsbyen, og flytting av flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Og så skal vi jobbe for jernbane. Hver dag!

Tromsø må være attraktiv for de unge. Universitetet utdanner hvert år flere tusen unge mennesker med potensial for å bli i Tromsø eller flytte rundt i landsdelen. Målet må være at vår kommune er attraktiv for dem å bli igjen i. Både våre egne tromsøværinger, men også «søringene» må ha lyst til å bli i etter endt utdanning.

En attraktiv by er en levende by. Det betyr et mangfoldig kulturliv, et uteliv med mange tilbud og gode attraksjoner for fritida – her er sport og frivillighet nøkkelord.

Arbeiderpartiet ønsker et tilbud etter skoletid til barn i bydelene, der idrettsstudenter kan bidra som aktivitetsledere. Et lavterskeltilbud for å skape flere tilbud til barn som ikke driver med organisert idrett, mens gymsaler og haller uansett står tomme.

Arbeiderpartiet vil ha et godt kulturtilbud for alle. Vi ønsker en by der både de profesjonelle kulturinstitusjonene, de frie kunstnerne og det frivillige kulturlivet i kommunen får utfolde seg. En av Tromsøs store suksessfaktorer er vårt fantastiske kulturliv, som består av festivaler som TIFF, Bukta, Insomnia, Rakettnatt, men også kulturscener som Driv, Kulturhuset og HT.

Eller Verdensteatret, standup på Prelaten, jamming på Bastard Bar og intimkonserter på Blårock. Tromsø er smekkfull av kulturarenaer og tilbud, og vi ønsker at feltet skal utvikle seg og vokse mer.

Tromsø har en fantastisk natur, men vi trenger flere tilrettelagte utendørsparker som Charlottenlund. Utendørsanlegget på toppen av Tromsøya brukes hele tida, av barnefamilier, voksne, skoler og vennegjenger.

Vi vil bygge flere charlottenlunder i bydelene. Fordi det gir bolyst å ha tilrettelagte lavterskeltilbud der folk bor, og gevinsten får vi igjen i bedre forebygget helse for folk flest.

For Arbeiderpartiet er det viktig at vi kan leve gode liv i hele kommunen vår, både i byen og på bygda. Jeg stiller til valg fordi jeg tror på Tromsø, og jeg tror på Arbeiderpartiet.